Toto je starší verze dokumentu!


Základní principy ekonomiky

Je základním stavebním prvkem Babylonu 5. Těžebními loděmi získáš rudy, ty přetavíš na stanici v pecích nebo rafineriích a pomocí obchodních lodí vyděláváš Kredity (kromě Kolónie Drakhov)

Těžební lodě se umísťují do sektorů na mapě, každý z těchto sektorů má tzv. index u každé suroviny, což značí množství získatelné suroviny, a dopravují ji v reálném čase do Stanice. Na Stanici se pak o každém přepočtu přetaví část rud, které jsou k dispozici, podle počtu tavicích pecí (rTi → Tit) a rafinerií (rq40 → q40) a také podle levelu výroby.

 
eko_zakl_princip.1257001443.txt.gz · Poslední úprava: 2012/11/12 13:55 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki