Ekonomický přehled

Zde je možné najít tzv. ekonomický přehled. Odráží se na něm efektivita jednotlivých států. Pro hlubší pochopení je třeba je chvíli sledovat :-)

Přehled těžby

  • Tažba - Celkový počet těžebních lodí dle typu, pro celý stát.
  • Tažba/hráč - Průměr na hráče.
  • Stanica - Počet těžebních pecí a rafinerií za celý stát.
  • Stanice/hráč - Průměr na hráče.
  • Efektivita - Množství surovin vyrobených na jednu pec/rafinerii (efektivita těchto budov)

Přehled výroby - HDP

  • HPD (hrubý domácí produkt) - Množství surovin vytěžených/ vyprodukovaných za celý stát.
  • HDP/hráč - Průměr na hráče.

Přehled celkový - HPL

  • HPL(hrubý produkt na jednu těžební loď) - Množství vytěžené/vyprodukované suroviny na jednu těžební loď.
  • Výrobní ceny - Výrobní ceny surovin, přepočítaných na Kredity.
 
ekonomicky_prehled.txt · Poslední úprava: 2012/11/12 14:12 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki