Toto je starší verze dokumentu!


Ekonomika štátov

Ekonomické štatistiky štátov z rôznych pohľadov sú v položke Ekonomika pod názvom EcoStat. EcoStat tvoria 3 tabuľky s informáciami resp. rôznymi ekonomickými kategóriami ako je napr. počet ťažobných plavidiel štátov, počet staníc, efektivita ťažby, HDP, HDP na hráča, výrobné ceny a podobne (viď prvý obrázok). Súčasťou je aj prehľadný graf HDP (hrubý domáci produkt) za jednotlivé štáty (viď druhý obrázok).

Pohyblivá ekonomika a výpočet cien

V hre je implementovaná „pohyblivá ekonomika“. Znamená to, že ceny v hre nie sú pevne stanovené, ale môžu sa v priebehu dní meniť ( POZOR !! v niektorých vekoch môže byť táto funkcia „vypnutá“ a cenu sú pevné - v takom prípade je to oznámené administrátormi na začiatku veku). Pohyblivá ekonomika neznamená, že ceny sa menia náhodne a bez súvisu s inými častami/funkciami v hre. Naopak, pohyblivá ekonomika resp. pohyblivé ceny reflektujú vývoj makroekonomiky a správanie sa štátov a hráčov.

Platí, že všetky ceny v hre su vnútorne vyjadrené v UU = univerzálna jednotka, pričom každá surovina alebo kredit sú vyjadrené kurzom k tejto univerzálnej jednotke. Podľa toho sa vypočíta konkrétna cena budov, flotily, presunu stanice a pod. Vo výpočte kurzu sa počítajú rôzne vplyvy (presné vzorce sa nezverejňujú), ide napr. o tieto vplyvy:

  • nominálne hodnoty (výrobné ceny),
  • produkcia surovín, jej nárast a pokles,
  • ceny na burze a ich vývoj,
  • vývoj kurzu za predchádzajúce dni,
  • a ďalšie.

!!! Prvých 10 dní veku sa „pohyblivá ekonomika“ neuplatňuje = ceny sú pevne stanovené (kurz sa neprepočítava). Od 10 veku sa všetky ceny v hre menia vždy o polnoci a to globálne.

 
ekonomika.1380621063.txt.gz · Poslední úprava: 2013/10/01 11:51 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki