Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

ekonomika [2013/10/01 11:51]
sir_chislehurst
ekonomika [2013/10/01 11:51] (aktuální)
sir_chislehurst
Řádek 8: Řádek 8:
{{:manual_graf_hdp.jpg|}} {{:manual_graf_hdp.jpg|}}
-===== Pohyblivá ekonomika a výpočet cien ===== 
-V hre je implementovaná **"pohyblivá ekonomika"**. Znamená to, že ceny v hre nie sú pevne stanovené, ale môžu sa v priebehu dní meniť ( POZOR !! v niektorých vekoch môže byť táto funkcia "vypnutá" a cenu sú pevné - v takom prípade je to oznámené administrátormi na začiatku veku). Pohyblivá ekonomika neznamená, že ceny sa menia náhodne a bez súvisu s inými častami/funkciami v hre. Naopak, pohyblivá ekonomika resp. pohyblivé ceny reflektujú vývoj makroekonomiky a správanie sa štátov a hráčov.  
-Platí, že všetky ceny v hre su vnútorne vyjadrené v **UU = univerzálna jednotka**, pričom **každá surovina alebo kredit sú vyjadrené kurzom k tejto univerzálnej jednotke**. Podľa toho sa vypočíta konkrétna cena budov, flotily, presunu stanice a pod. **Vo výpočte kurzu** sa počítajú rôzne vplyvy (presné vzorce sa nezverejňujú), ide napr. o tieto vplyvy: 
-  * nominálne hodnoty (výrobné ceny), 
-  * produkcia surovín, jej nárast a pokles, 
-  * ceny na burze a ich vývoj, 
-  * vývoj kurzu za predchádzajúce dni, 
-  * a ďalšie. 
-**!!!** Prvých 10 dní veku sa "pohyblivá ekonomika" neuplatňuje = ceny sú pevne stanovené (kurz sa neprepočítava). Od 10 veku sa všetky ceny v hre menia vždy o polnoci a to globálne. 
- 
- 
-{{:manual_ecostat_aktualny.jpg|}} 
 
ekonomika.txt · Poslední úprava: 2013/10/01 11:51 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki