Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

jak_zacit [2013/10/01 13:02]
sir_chislehurst
jak_zacit [2016/10/04 09:22] (aktuální)
sir_chislehurst
Řádek 90: Řádek 90:
V hangároch by si mal vidieť koľko ešte máš miesta pre ďalšie ťažobné plavidlá (na obrázku prvok č.9). Mal by si mat ešte "5" voľného miesta v hangároch. V hangároch by si mal vidieť koľko ešte máš miesta pre ďalšie ťažobné plavidlá (na obrázku prvok č.9). Mal by si mat ešte "5" voľného miesta v hangároch.
-Preklikni sa na obrazovku VÝROBA ŤAŽBY (na obrázku prvok č.6) a daj vyrobiť 5 ťažobných lodí (jedno plavidlo na ťažbu sa vyrába 7 minúť, takže 5 plavidiel sa vyrobí za 35 minúť). **POZOR !!! V hre je implementovaná "pohyblivá ekonomika" a všetky ceny v hre sa menia** (neplatí pre prvých 10 dní od začiatku veku). Preto ak začínaš v čase, keď ubehlo viac ako 10 dní od začiatku veku, ceny budú troška iné a nemuia ti umožniť vyrobiť také množstvo ako sa ti odporúča v tejto časti - platí pre celý obsah. V prípade, že cena je vyššia, vyrob/upgraduj menej.+Preklikni sa na obrazovku VÝROBA ŤAŽBY (na obrázku prvok č.6) a daj vyrobiť 5 ťažobných lodí (jedno plavidlo na ťažbu sa vyrába 7 minúť, takže 5 plavidiel sa vyrobí za 35 minúť). **POZOR !!! V hre je implementovaná "pohyblivá ekonomika" a všetky ceny v hre sa menia** (neplatí pre prvých 10 dní od začiatku veku). Preto ak začínaš v čase, keď ubehlo viac ako 10 dní od začiatku veku, ceny budú troška iné a nemusia ti umožniť vyrobiť také množstvo ako sa ti odporúča v tejto časti - platí pre celý obsah. V prípade, že cena je vyššia, vyrob/upgraduj menej.
Viac o pohyblivej ekonomike resp. pohyblivých cenách sa dočítaš v časti [[makroekonomika]]. Viac o pohyblivej ekonomike resp. pohyblivých cenách sa dočítaš v časti [[makroekonomika]].
 
jak_zacit.txt · Poslední úprava: 2016/10/04 09:22 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki