Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

makroekonomika [2013/10/23 11:01]
sir_chislehurst
makroekonomika [2019/01/15 12:08] (aktuální)
sir_chislehurst
Řádek 13: Řádek 13:
Grafy udávajú vždy hodnotu v danom čase, ktorý je vyjadrený v dňoch prebiehajúceho veku. Grafy udávajú vždy hodnotu v danom čase, ktorý je vyjadrený v dňoch prebiehajúceho veku.
-===== Pohyblivá ekonomika a výpočet cien =====+===== Pohyblivá ekonomika a výpočet cien - aktuálne nie je aktivovaná =====
-V hre je implementovaná **"pohyblivá ekonomika"**. Znamená to, že VŠETKY ceny v hre nie sú pevne stanovené, ale môžu sa v priebehu dní meniť ( POZOR !! v niektorých vekoch môže byť táto funkcia "vypnutá" a cenu sú pevné - v takom prípade je to oznámené administrátormi na začiatku veku). Pohyblivá ekonomika neznamená, že ceny sa menia náhodne a bez súvisu s inými častami/funkciami v hre. Naopak, pohyblivá ekonomika resp. pohyblivé ceny reflektujú vývoj makroekonomiky a správanie sa štátov a hráčov. +V hre je implementovaná **"pohyblivá ekonomika"**. Znamená to, že ak je aktivovaná, VŠETKY ceny v hre nie sú pevne stanovené, ale môžu sa v priebehu dní meniť ( POZOR !! v niektorých vekoch môže byť táto funkcia "vypnutá" a cenu sú pevné - v takom prípade je to oznámené administrátormi na začiatku veku). Pohyblivá ekonomika neznamená, že ceny sa menia náhodne a bez súvisu s inými častami/funkciami v hre. Naopak, pohyblivá ekonomika resp. pohyblivé ceny reflektujú vývoj makroekonomiky a správanie sa štátov a hráčov.
V rámci pohyblivej ekonomiky platí, že všetky ceny v hre su vnútorne vyjadrené v **UU = univerzálna jednotka**, pričom **každá surovina alebo kredit sú vyjadrené kurzom k tejto univerzálnej jednotke**. Podľa toho sa vypočíta konkrétna cena budov, flotily, presunu stanice a pod. (platí pre všetky ceny). **Vo výpočte kurzu** sa počítajú rôzne vplyvy (presné vzorce sa nezverejňujú), ide napr. o tieto vplyvy: V rámci pohyblivej ekonomiky platí, že všetky ceny v hre su vnútorne vyjadrené v **UU = univerzálna jednotka**, pričom **každá surovina alebo kredit sú vyjadrené kurzom k tejto univerzálnej jednotke**. Podľa toho sa vypočíta konkrétna cena budov, flotily, presunu stanice a pod. (platí pre všetky ceny). **Vo výpočte kurzu** sa počítajú rôzne vplyvy (presné vzorce sa nezverejňujú), ide napr. o tieto vplyvy:
Řádek 24: Řádek 24:
  * a ďalšie.   * a ďalšie.
-**!!! Prvých 10 dní veku sa "pohyblivá ekonomika" neuplatňuje** = ceny sú pevne stanovené (kurz sa neprepočítava). Od 10 dňa veku sa všetky ceny v hre menia vždy o polnoci a to globálne.+**!!! V prípade, že je pohyblivá ekonomika aktivovaná, prvých 10 dní veku sa "pohyblivá ekonomika" neuplatňuje** = ceny sú pevne stanovené (kurz sa neprepočítava). Od 10 dňa veku sa všetky ceny v hre menia vždy o polnoci a to globálne.
 
makroekonomika.txt · Poslední úprava: 2019/01/15 12:08 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki