Pohyb po vesmíre

Celý herný vesmír je rozdelený na takzvané sektory. Pohybovať sa dá jednoducho tak, že sa „skáče“ z jedného sektoru do druhého.

Flotila → Presun → Vytvoriť letový plán → klikni na sektor, z ktorého chceš letieť → ďalej klikni na sektor, do ktorého chceš letieť → znovu Flotila, Presun → vybrať letový plán a priradiť k bojovej skupine → odštartovať let.

Každý krížnik a loď ma skokové motory. Tieto majú určitú dobu nabíjania a nabíjajú sa hneď ako sa loď postaví alebo dokonči skok. Teda ak tvoja loď (krížnik) je v pokoji dlhšiu dobu, tak skokové motory sú nabite, čo umožňuje okamžitý skok do hyperpriestoru, čím sa skracuje dĺžka presunu. (Prejde sa priamo k časti hyperpriestor)

Dĺžka skokov

Skok je rozdelený na dve časti.

Príprava skoku

V tejto časti sa nabíjajú skokové motory. Skupina ktorá sa nachádza v príprave skoku nemôže zaútočiť, ale skupina môže byť napadnutá nepriateľom. Skok ide v tejto časti prerušiť.

Základná dĺžka tejto časti skoku je 4 hodiny, ide skrátiť pokiaľ je v sektore z ktorého sa skáče postavená skoková brána. Ta ho skráti o 2 hodiny.

Hyperpriestor

Tu prebieha skutočný pohyb. Pokiaľ je skupina v tejto časti skoku nemôže útočiť avšak nemôže na ňu útočiť ani nepriateľ. Základná dĺžka je 4 hodiny a dá sa skrátiť o 2 hodiny pokiaľ je cieľovom sektore postavená skoková brána.

Príklad:

Skok z Janos 7 do Gaim bez skokových brán dĺžka skoku 8 hodín. Z toho 4 hodiny príprava skoku a ďalšie 4 bude loď v hyperpriestore.

Skok z Janos 7 do Gaim pričom v Janos 7 je postavená skoková brána. V tomto prípade bude skok trvať 6 hodín a to 2 hodiny príprava skoku a 4 hodiny bude loď v hyperpriestore.

Skok z Janos 7 do Gaim pričom v Gaim je postavená skoková brána. Teraz bude skok trvať tiež 6 hodín, ale príprava skoku bude 4 hodiny a 2 hodiny bude loď v hyperpriestore.

Skok z Janos 7 do Gaim pričom v oboch sektoroch sú postavené skokové brány. Dĺžka skoku bude 4 hodiny a z toho príprava skoku 2 hodiny a 2 hodiny bude loď v hyperpriestore.

Pokiaľ je loď v hyperpriestore nenachádza sa ani v jednom zo sektorov a nepriateľ na ňu nemôže zaútočiť.

 
pohyb_po_vesmiru.txt · Poslední úprava: 2012/11/12 14:12 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki