Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

pozemska_aliancia [2016/12/11 16:25]
sir_chislehurst
pozemska_aliancia [2016/12/11 16:32] (aktuální)
sir_chislehurst
Řádek 9: Řádek 9:
===== Vládny systém ===== ===== Vládny systém =====
-Základom politického systému Zemskej Aliancie sú politické strany (skupina občanov s rovnakými názormi). Každý občan si môže založiť vlastnú stranu. O členstvo v strane je potrebné požiadať predsedu strany, ktorý ho môže schváliť alebo zamietnúť. Zo strany môže občan kedykoľvek vystúpiť. Predseda strany môže predsedníctvo prenechať inému členovi strany. Strana, ktorá má troch alebo viac členov, môže kandidovať v parlamentných voľbách. Kandidatúru potvrdzuje predseda strany. Parlament má 6 poslancov (členov). Troch menuje predseda víťaznej strany vo voľbách z radov členov svojej strany. Predseda druhej strany nemuje dvoch a predsada tretej strany jedného poslanca. Parlament má zákonodarnú moc. Hlavou štátu je prezident. Je volený priamou voľbou. Na prezidenta môže kandidovať každý občan. Prezident na odporúčanie parlamentu menuje vládu (ministra zahraničných vecí, ministra financií, ministra vnútra a ministra výstavby). Pokiaľ poslanci v parlamente získajú 5 hlasov, môžu odvolať prezidenta, čím sa začnú nové prezidentské voľby. Pokiaľ v štáte nie je prezident (ale je vláda), automaticky sa spustia nové voľby prezidenta (napr. v prípade, že prezident zo štátu odíde a podobne). Poslanci môžu odvolať aj jednotlivých ministrov a následne odporučiť prezidentovi vymenenovať nových. Na odvolanie ministra je potrebné získať 4 hlasy. Parlament môže vyhlásiť predčasné voľby. Potrebuje na to 4 hlasy. Vyhlásením predčasných volieb sa začínajú nové parlamentné voľby. Pred vyhlásením predčasných volieb parlament môže (ale nemusí) odvolať prezidenta a ministrov.+Základom politického systému Zemskej Aliancie sú politické strany (skupina občanov s rovnakými názormi). Každý občan si môže založiť vlastnú stranu. O členstvo v strane je potrebné požiadať predsedu strany, ktorý ho môže schváliť alebo zamietnúť. Zo strany môže občan kedykoľvek vystúpiť. Predseda strany môže predsedníctvo prenechať inému členovi strany. Strana, ktorá má troch alebo viac členov, môže kandidovať v parlamentných voľbách. Kandidatúru potvrdzuje predseda strany. Parlament má 6 poslancov (členov). Troch menuje predseda víťaznej strany vo voľbách z radov členov svojej strany. Predseda druhej strany nemuje dvoch a predsada tretej strany jedného poslanca. Parlament má zákonodarnú moc. Hlavou štátu je prezident. Je volený priamou voľbou. Na prezidenta môže kandidovať každý občan. Prezident na odporúčanie parlamentu menuje vládu (ministra zahraničných vecí, ministra financií a ministra vnútra). Pokiaľ poslanci v parlamente získajú 5 hlasov, môžu odvolať prezidenta, čím sa začnú nové prezidentské voľby. Pokiaľ v štáte nie je prezident (ale je vláda), automaticky sa spustia nové voľby prezidenta (napr. v prípade, že prezident zo štátu odíde a podobne). Poslanci môžu odvolať aj jednotlivých ministrov a následne odporučiť prezidentovi vymenovať nových. Na odvolanie ministra je potrebné získať 4 hlasy. Parlament môže vyhlásiť predčasné voľby. Potrebuje na to 4 hlasy. Vyhlásením predčasných volieb sa začínajú nové parlamentné voľby. Pred vyhlásením predčasných volieb parlament môže (ale nemusí) odvolať prezidenta a ministrov.
**Politické právomoci:** **Politické právomoci:**
 
pozemska_aliancia.txt · Poslední úprava: 2016/12/11 16:32 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki