Toto je starší verze dokumentu!


Prieskum

Prieskumné centrum zobrazuje zoznam všetkých lodí, ktoré sa nachádzajú v sektoroch, kde má tvoj štát alebo tvoji spojenci lode. POZOR, závisí aj na nastavení zdieľania informácií. Zobrazujú sa tieto údaje/možnosti:

  • názov sektora,
  • vlastník lodí- štát, bezobčan,
  • politický vzťah medzi ním a tvojim štátom,
  • lode,
  • možnosť zobraziť detailu konkrétneho sektora (kliknutím na skratku sektora).

 
prieskum.1378965384.txt.gz · Poslední úprava: 2013/09/12 07:56 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki