Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

stanica [2016/10/04 10:05]
sir_chislehurst
stanica [2016/10/04 10:37] (aktuální)
sir_chislehurst
Řádek 1: Řádek 1:
====== Stanica ====== ====== Stanica ======
-**Základným prvkom ekonomiky je stanica a výstavba budov či vylepšení, ktoré ju tvoria**. Stanicu ako aj jej budovy nemožno zničiť (do budúcna sa uvažuje s inou možnosťou). **Stanica každého hráča** sa nachádza v jeho domovskom sektore (HW hráča) a možno ju vidieť v náhľade do daného sektora (nevidíš stanice iných hráčov okrem tých hráčov, ktorí majú HW v tom istom sektore ako ty, alebo sú občanmi tvojho alebo aliančného štátu). Stanicu môžes za splnenia podmienok [[Presun stanice|presunúť]] do iného sektora.+**Základným prvkom ekonomiky je stanica a výstavba budov či vylepšení, ktoré ju tvoria**. Stanicu ako aj jej budovy nemožno zničiť (do budúcna sa uvažuje s inou možnosťou). **Stanica každého hráča** sa nachádza v jeho domovskom sektore (HW hráča) a možno ju vidieť v náhľade do daného sektora. Stanicu môžeš za splnenia podmienok [[Presun stanice|presunúť]] do iného sektora.
**POZOR !!! Ceny budov a vylepšení na jednotlivých obrázkoch sú len pre ilustráciu. V hre je implementovaná "pohyblivá ekonomika" a ceny sa menia** (neplatí pre prvých 10 dní od začiatku veku). Viac o pohyblivej ekonomike resp. pohyblivých cenách sa dočítaš v časti [[makroekonomika]]. **POZOR !!! Ceny budov a vylepšení na jednotlivých obrázkoch sú len pre ilustráciu. V hre je implementovaná "pohyblivá ekonomika" a ceny sa menia** (neplatí pre prvých 10 dní od začiatku veku). Viac o pohyblivej ekonomike resp. pohyblivých cenách sa dočítaš v časti [[makroekonomika]].
 
stanica.txt · Poslední úprava: 2016/10/04 10:37 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki