Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

technologie [2017/01/21 17:10]
sir_chislehurst
technologie [2017/01/21 17:10] (aktuální)
sir_chislehurst
Řádek 24: Řádek 24:
===== Zavedenie technológie ===== ===== Zavedenie technológie =====
-Ako je spomenuté vyššie, sú dva druhy technológií- rasové a štátne. **Každú technológiu však musíš vždy zaviesť do praxe**. Niektoré technológie môžeš zaviesť bez podmienok - automaticky (napr. rasové stíhače a niektoré krížniky - závisí podľa nastavenia vo veku), pri ostatných platí, že **zavedenie technológie je podmienené dosiahnutím levelu hráča** - pozri časť [[bojove_body_a_bonus_v_utokoch]].+Ako je spomenuté vyššie, sú dva druhy technológií- rasové a štátne. **Každú technológiu však musíš vždy zaviesť do praxe**. Niektoré technológie môžeš zaviesť bez podmienok - automaticky (napr. rasové stíhače a niektoré krížniky - závisí podľa nastavenia vo veku), pri ostatných platí, že **zavedenie technológie je podmienené dosiahnutým levelom hráča** - pozri časť [[bojove_body_a_bonus_v_utokoch]].
Vzhľadom na to, že lvl hráča sa získava bojmi počas veku, je z pohľadu trvania veku pravdepodobné, že ak hráč začne hrať vek neskôr, nemá prístup k takým technológiám, ako ostatní (je limitovaný "menej vyspelou technológiou). Z tohto dôvodu je v hre tzv. **garantovaný level** (viď ilustračný obrázok nižšie), ktorý umožňuje prístup k technológiám s nižším levelom ako je medián levelu všetkých hráčov. Vzhľadom na to, že lvl hráča sa získava bojmi počas veku, je z pohľadu trvania veku pravdepodobné, že ak hráč začne hrať vek neskôr, nemá prístup k takým technológiám, ako ostatní (je limitovaný "menej vyspelou technológiou). Z tohto dôvodu je v hre tzv. **garantovaný level** (viď ilustračný obrázok nižšie), ktorý umožňuje prístup k technológiám s nižším levelom ako je medián levelu všetkých hráčov.
 
technologie.txt · Poslední úprava: 2017/01/21 17:10 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki