Technológie

Technologie se získávají z celostátního výzkumu. Vedci v něm vymyslí určitý postup, know-how, pro určité vylepšení, výrobní postup, nové bojové plavidlo a podobně. Dá se chápat jako jakýsi návod, nebo postup výroby. Ke skutečnému použití to však nestačí, je ještě potřeba upravit stávající výrobní procesy na stanici, něco jako zaučení nového personálu, modernizace zařízení a podobně.

Druhy technológií

V hre sú dva druhy technológií:

  • rasová
  • štátna

Technológie môžu byť viazané na:

  • rasu- každý hráč má počas daného veku príslušnosť k jednej rase (nemôže meniť) a automaticky má možnosť rasových technológií a to až do konca veku (nestratí ich),
  • štát- záleží na type veku. V niektorých vekoch si voľbou štátu vyberáš aj rasu a automaticky máš možnosť nie len rasových ale aj štátnych technológií. V iných typoch veku musí najskôr tvoj štát tieto technológie vyskúmať resp. kúpiť. Napríklad je klasický vek a ty chceš hrať za Pozemskú alianciu. Tvoja rasa bude logicky ľudia, budeš mať rasové technológie (ľudia) a zároveň možnosť zaviesť štátne technológie Pozemskej aliancie, ktoré kúpi/vyskúma,
  • na konkrétneho hráča- ak ich hráč získal za špecílne úlohy. Patria mu až do konca veku.

V prípade, že stratíš občianstvo zostávajú ti všetky technológie, ktoré si si zaviedol do toho momentu. Pri zmenách občianstva ( hráč v jednom štáte stratí a v inom získa- zmení občianstvo) je teda možné, že v jednom štáte bude môcť byť vyrábaných viacero plavidiel rozličných rasových alebo štátnych technológií.

Nezabudni !! Rasové technológie máš počas celého veku, štátne len pokiaľ si občan daného štátu s výnimkou, ak si pred stratou občianstva už túto štátnu technológiu zaviedol do praxe. Rozdelenie plavidiel podľa technológií je vidieť v tabuľke parametrov (záložka Flotila) v stĺpci pôvod. Podľa toho vidíš, aké plavidlo je akou technológiou.

Zavedenie technológie

Ako je spomenuté vyššie, sú dva druhy technológií- rasové a štátne. Každú však musiš vždy zaviesť do praxe. Rasovú technológiu máš možnosť zaviesť automaticky, štátnu technológiu podľa typu veku- buď automaticky, alebo ju treba najskôr vyskumať v štáte resp. kúpiť. Zavedenie do praxe jednak niečo trvá a aj logicky niečo stojí.

Získanie štátnej technológie útokom na iný štát

V zmysle Pravidiel veku je možné, aby štát získal štátnu technológiu iného štátu a to úspešným útokom na jeho domovský sektor (HW štátu). Po takomto získaní technológie ju budú mocť zaviesť všetci občania útočiaceho štátu.

 
technologie_2.txt · Poslední úprava: 2012/11/12 14:12 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki