Těžba

K těžbě využíváme tři typy lodí a speciální těžební plošiny (pro těžbu v mimodomovkém sektoru). Všechny jsou nebojové a mají nulovou obranu. Pokud jsou napadeny, bez doprovodných stíhačů nepřežijí.

Průběh těžby

Těžba samotná probíhá vcelku jednoduše : lodě zařadíš do těžební skupiny a tu pak vyšleš do určitého sektoru těžit. Doba za jakou se těžební skupina vrátí i s nákladem závisí na typu sektoru → domovský/venkovní.

Z domovského systému skupina přiveze suroviny každých 12 hodin, z jakéhokoliv jiného sektoru je to 16h+x*2h, kde x= vzdálenost od HW.

Množství těžby v sektorech

Do sektorů se vejde jen omezené množství těžby :

 • sektor se stanicí : 200 lodí
 • venkovní sektor : 225 lodí

do tohoto množství se nepočítají těžební plošiny

Podmínky pro umístění venkovní těžby

 • maximálně 6 hráčů
 • sektor musí mít skokovou bránu (kromě DKH)
 • sektor musí mít barvu státu ve kterém se nacházíš

Poznámka : V domovském sektoru lze těžit vždy (bez skokové brány i při větším počtu hráčů)

Množství surovin

Množství surovin, které skupina přiveze závisí na množství jednotlivých lodí, na indexu suroviny sektoru a na případné přítomnosti těžebních/obchodních stanic.

Výtěžnost při indexu 100

 • rTi = 3'000 tun
 • rQ40 = 500 tun
 • Kredity = 1 milion

Čo je index? NÁZOV SEKTORA [INDEX rTi,INDEX rQ40,INDEX Cr]. Index je výtěžnost té které suroviny v tomto sektoru. Je generovaný náhodne na začiatku veku.

Příklady

sektor Janos 7 [jan] - indexy 33/17/58

Výtěžnost:

 • rTi = 3000 * (33/100) = 990 tun
 • rQ40 = 500 * (17/100) = 85 rQ40
 • Kredity = 1mil * (58/100) = 0,58 mil KR

Vorlon Home World [vor] - indexy 120/70/0 + těžební stanice (zvyšuje výnos o 30%)

Výtěžnost:

 • rTi = 3000 * (120/100) * 1,3 = 4680 tun
 • rQ40 = 500 * (70/100) * 1,3 = 455 rQ40
 • Kredity = 1mil * (0/100) = 0 mil KR

Ochrana ťažby

 
tezba.txt · Poslední úprava: 2012/11/12 14:12 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki