Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

utoky_a_strategia [2017/10/21 00:39]
sir_chislehurst
utoky_a_strategia [2019/01/14 05:56] (aktuální)
sir_chislehurst
Řádek 124: Řádek 124:
**Nastavenie režimu bránenia** **Nastavenie režimu bránenia**
-Do režimu bránenia môže v danom sektore prejsť iba skupina, v ktorej je aspoň jeden krížnik/loď/destroyer. Stíhače sa bránenia nezúčastňujú (ich sila sa nepočíta do podpory v susedných sektoroch). Príprava na bránenie trvá 1,5 dĺžky bojového kola (aktuálne 9 hodín). Počas bránenia nie je možné pridávať do skupiny ďalšie plavidlá, je však možné ich vyraďovať. +Do režimu bránenia môže v danom sektore prejsť iba skupina, v ktorej je aspoň jeden krížnik/loď/destroyer. Stíhače sa bránenia nezúčastňujú (ich sila sa nepočíta do podpory v susedných sektoroch). Príprava na bránenie trvá 1,5 dĺžky bojového kola (aktuálne 9 hodín). Počas bránenia nie je možné pridávať do skupiny ďalšie plavidlá, je však možné ich vyraďovať. Bránanie je možné zrusiť v správe danej skupiny.
Režim bránenia sa automaticky zruší: Režim bránenia sa automaticky zruší:
  * pri zadaní presunu,   * pri zadaní presunu,
 
utoky_a_strategia.txt · Poslední úprava: 2019/01/14 05:56 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki