Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

vyroba_tazby [2016/10/04 10:16]
sir_chislehurst
vyroba_tazby [2016/10/04 14:27] (aktuální)
sir_chislehurst
Řádek 13: Řádek 13:
===== Limity pre počet ťažobných plavidiel ===== ===== Limity pre počet ťažobných plavidiel =====
-Každý hráč môže postaviť len toľko ťažobných plavidiel koľko mu dovoľuje limit, ktorý určujú nasledovné podmienky:+Každý hráč môže postaviť len toľko ťažobných plavidiel koľko mu dovoľuje limit (pozri ilustračný obrázok nižšie), ktorý určujú nasledovné podmienky:
**1. Kapacita Hangárov** - Každé ťažobné plavidlo (okrem plošiny) potrebuje 1 miesto v hangároch. Jeden hangár má kapacitu 10 miest. Hangáre je možné stavať v stanici. Okrem ťažobných plavidiel zaberajú miesto v hangároch aj stíhače chrániace ťažbu a stíhače, ktoré v sektore tvojej stanice nemajú miesto v lodiach. **1. Kapacita Hangárov** - Každé ťažobné plavidlo (okrem plošiny) potrebuje 1 miesto v hangároch. Jeden hangár má kapacitu 10 miest. Hangáre je možné stavať v stanici. Okrem ťažobných plavidiel zaberajú miesto v hangároch aj stíhače chrániace ťažbu a stíhače, ktoré v sektore tvojej stanice nemajú miesto v lodiach.
Řádek 37: Řádek 37:
**3. Limit obchodných lodí** - Je určený počtom obchodných centier, ktoré máš postavené na stanici. Viac sa dočítaš v časti [[Stanica]] **3. Limit obchodných lodí** - Je určený počtom obchodných centier, ktoré máš postavené na stanici. Viac sa dočítaš v časti [[Stanica]]
 +Ilustračný obrázok - kde vidíš limity, kapacitu, atď.
 +{{:manual_limit_tazby_kde_hladat.jpg|}}
Viac o ťažbe si môžeš prečítať v časti [[Ťažba]]. Viac o ťažbe si môžeš prečítať v časti [[Ťažba]].
 
vyroba_tazby.txt · Poslední úprava: 2016/10/04 14:27 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki