Centaurská Republika

Popis

Centaurovia sú hneď po Minbaroch najstaršia mladšia rasa schopná vesmírnych letov. Centaurská história je veľmi bohatá a dobre zdokumentovaná. Centaurov najlepšie vystihujú slová : hrdý, čestný, bezohľadný a brutálny. Domovským svetom Centaurov je Centauri Prime, ktorá sa nachádza asi 70 svetelných rokov od Slnečnej sústavy. Medzi Centaurskou populáciou nie sú žiadne rasové rozdiely, Centaurovia sa ale delia podľa toho z akej provincie pochádzajú. Centaurovia majú veľmi dobre vyvinutí zmysel predvídania, dokonca sa o nich hovorí, že poznajú čas svojej smrti. Aj napriek tomu, že Centaurovia sa veľmi podobajú na ľudí, geneticky sú úplne rozdielny. V prvom rade Centaurovia majú dve srdcia, jedno im pumpuje krv a druhé z nej filtruje toxíny. Centaurom neprivádzajú krv do rúk tepny a žily ako je to u ľudí, ale skôr nejaké kapilárie, ktoré napúšťajú ich ruky krvou ako špongiu. Okrem toho majú Centaurovia akýsi druh chvosta, ktorý niektorí z nich dokážu úplne ovládať. Centaurov môžeme ľahko spoznať vďaka ich vejárovitým účesom, ktorých veľkosť určuje spoločenské postavenie. Centaurské ženy majú hlavu väčšinou úplne vyholenú len s jedným malým vrkočom.

Vládny systém

Základom politického systému Republiky Centauri je prestíž a moc. A najmä túžba po moci. Podľa toho sa aj vyvinul politický systém. Centauri sú schopní pre moc urobiť čokoľvek. Republika - „vec verejná“ v centaurskom ponímaní znamená „vec výhradne pre vplyvných“. Najvplyvnejším mužom (u Centaurov žena nemá žiadny vplyv) štátu je Cisár. Má neobmedzenú moc. Dosadzuje do funkcie premiera a jednotlivých ministrov z členov Centauria (zákonodarný snem najvplyvnejších mužov). Môže ich kedykoľvek odvolať a zvoliť iných. Významnou súčasťou centaurskej kultúry je tradícia. V zbierke zákonov sa často nachádzajú zákony staršie ako 500 rokov. Dokonca je významnejšia ako Cisár. Preto Cisár nemôže napríklad rozpustiť Centaurium. Centaurium má zákonodarnú moc, avšak prijaté zákony sa dostanú do platnosti, až keď ich podpíše Cisár. Cisár je doživotná funkcia. Avšak Cisári sa dožívajú nízkeho veku. Väčšina Cisárov sa stáva obeťou atentátu zo strany členov Centauria. Po smrti Cisára volí Centaurium zpomedzi seba nového. Na zvolenie Cisára je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasov Centauria.

Prestíž a rodina: Prestíž vyjadruje váženosť a politickú moc v republike. Získava sa na základe ekonomického rozvoja, vojenskej moci a úspechov ako aj podporou iných vplyvných občanov. S prestížou úzko súvisia rody. Člen vplyvnejšej rodiny má väčšiu šancu získať kreslo v Centauriu. Centaur bez rodiny akoby ani nebol Centaurom. Členstvo v rodine nie je viazané výlučne na biologickú rodinu. Je možné ho získať ale aj stratiť. Člen rodiny s najväčšou prestížou je hlava rodiny a rozhoduje o prijatí resp. vylúčení členov. Vylúčenie z rodiny má negatívny vplyv na prestíž občana. Každý občan môže pridať alebo ubrať prestíž inému občanovi alebo rodine, ale veľkosť tohto vplyvu je úmerná prestíži občana.

Politické pravomoci:

Cisár a premier - majú všetky právomoci (vrátane nastavenia zdieľania vládnych informácií)

Minister zahraničia - nastavuje politické a obchodné vzťahy, môže sledovať bojové plavidlá za celý štát

Minister financií - nastavuje dane a udeľuje pokuty, stavia stanice, obchoduje na burze s vládnym skladom

Voľby

U Centaurov nie sú voľby do Centauria sa dostanú občania s najvyššou prestížou. Centaurium: Je zákonodarný snem zložený z 4 najvlyvnejších občanov. Zmeny v Centauriu sa uskutočňujú každý deň podľa aktuálnej prestíže. Okrem prestíže občana má na zvolenie čiastočne vplyv aj prestíž jeho rodiny. Členovia Centauria a vlády môžu spáchať atentát na Cisára. Na úspech sa musia nájsť aspoň 3.

Flotila

Rutharian Strike

Táto stíhačka je ťažšia a pomalšia než Sentri, ale naopak má výhodu lepšieho pancierovania a obranných systémov. V boji proti väčším lodiam je Rutharian väčšinou oveľa efektívnejší než Sentri, hlavne vďaka lepším zbraniam a spomínanému pancierovaniu. Zásah, ktorý by Sentri roztrhal na kusy, spôsobí Rutharianu len poškodenie a má dostatok ďalších systémov, aby zostal efektívny aj po ďalších zásahoch.

Sentri Fighter

Stíhačka triedy Sentri je základnou stíhačkou Centaurského kráľovského námorníctva. Rýchla útočná loď, ktorá je schopná boja v atmosfére i mimo nej, je jednou z najväčších a najsilnejších stíhačiek v oboch prostrediach, merajúc takmer 23 metrov po dĺžke.

Covran Scout

Jedna z najmenších plne aktívnych lodí v centaurskej flotile. Covran je ľahko vyzbrojené, dobre chránené plavidlo s jediným účelom, ktorým je vykonávanie prieskumu. Je to loď s najlepšou maskovacou technológiou, akou Centauri vyrobili a hoci nie je celkom nevystopovateľné, je stále dosť dobre uniknúť väčšine senzorom.

Vorchan Cruiser

Vorchan nenesie toľko zbraní ako jeho ekvivalenty vo flotilách ostatných rás, je vybavený len dvanástimi obrannými časticovými lúčovými kanónmi a dvoma ťažkými ionizovanými - plazmovými akcelerátormi, tiež známymi ako Iónové kanóny, a raketami pre orbitálne bombardovanie spolu s navádzanými energetickými mínami. Ale aj keď nie je vybavený veľkým počtom zbraní, jeho zbrane sú mimoriadne pôsobivé.

Silné zbraňové pole Vorchanu v kombinácii s extrémnou rýchlosťou a manévrovateľnosťou poskytnutou jeho gravimetrickým pohonným systémom, robí z Vorchanu jednu z najefektívnejších útočných lodí v známej galaxii.

Covran Gunship

Vražedné plavidlo so zaslúženou reputáciou. Covran je starší dizajn zasvätený trom časticovým kanónom zdobiacim jeho trup. Zatiaľ čo vedecká divízia centaurskej armády prestala pracovať na časticovo založených zbraniach už pred desaťročiami, zbrane na Covrane a ostatných dizajnoch fungujú stále veľmi efektívne. Sú založené na princípoch štiepnej indukcie a neefektívne z hľadiska energetického výkonu, ale majú zničujúci efekt v boji.

Primus Cruiser

Loď triedy Primus je vyzbrojená ôsmymi dvojhlavňovými iónovými kanónmi umiestnenými pozdĺž horného a dolného trupu, štyrmi bojovými lasermi na krídlach, odpaľovačmi rakiet a štyrmi ľahkými pulznými kanónmi okolo štartovacích dokov. Bojové lode triedy Primus môžu byť dokonca vybavené urýchľovačmi hmoty na planetárne bombardovanie. Tento obrovský taktický zbraňový systém robí z Primusu najobávanejšiu bojovú loď v Centaurskom námorníctve.

 
centaurska_republika.txt · Poslední úprava: 2016/12/11 16:24 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki