Detail sektora

V sektoroch prebieha niekoľko pre hru dôležitých herných činností:

 • ťažba - viac sa dočítaš v časti tazba,
 • boje - útoky na sektor a na ťažbu, farbičkovanie neutrálnych sektorov (viac sa dočítaš v časti útoky a stratégia)- možnosť útoku súvisí s nastavením vzťahov,
 • presuny bojových plavidiel - viac sa dočítaš v časti presun,
 • skenovanie okolitých sektorov (viď nižšie)
 • nastavenie bránenia = podpory boja v susednom sektore (viac sa dočítaš v časti útoky a stratégia)
 • a ďalšie.

Zobrazované informácie

V sektoroch možno vidieť/zobrazujú sa v nich údaje/informácie:

 • stav sektora,
 • postavené stanice a skoková brána,
 • indexy sektora,
 • kapacita ťažby,
 • zásoby surovín a kreditov,
 • stanice hráčov,
 • ťažba hráčov - počet ťažobných plavidiel vo formáte [ťažobné lode, tankery, obchodné lode, plošiny],
 • bojové plavidlá hráčov ako aj tvoje - vzťah k iným hráčom, vlastník, počet plavidiel, obsah, stav skupín,
 • detail prebiehajúceho útoku,
 • možnosť spravovať prebiehajúci útok (ak si v ňom zapojený),
 • zdroj dát (informácií o sektore),
 • situácia v sektore - vojna, pokoj,
 • status sektora - či je sektor domovským sektorom štátu (HW štátu),
 • história útokov v sektore.

POZOR- údaje sa ti nemusia zobraziť!!! Pre zobrazovanie týchto údajov platí:

 • Indexy sektorov a ťažobné lode sa zobrazia iba, ak sa v sektore nachádza ťažba, vojnová loď alebo obranná stanica tvojej alebo aliančnej rasy, resp. ak si o danom sektore mal informáciu - v tomto prípade je platnosť údajov daná momentom, kedy táto informácia bola získaná naposledy,
 • Bojové plavidlá a skupiny sa zobrazia iba, ak sa v sektore nachádza vojnová loď alebo obranná stanica tvojej alebo aliančnej rasy,
 • Počty lodí v ťažobnej skupine: [ťažobné lode, tankery, obchodné lode, plošiny],
 • Obsah letky je v sektore vidieť iba, ak je v skupine bez lodí alebo ak je voľná a nie sú tu iné voľné lode.

V prípade, že nespĺňaš niektoré podmienky, údaje sa ti nezobrazia.

Skenovanie okolia sektora

Existenciu susediacich sektorov k danému sektoru možno zistiť pomocou skenovania okolia. Na skenovanie je potrebná prítomnosť flotily hráča (stíhač nestačí). Skenovanie trvá 8 hodín a o úspešnom dokončení skenovania dostane hráč správu do CIS (centrálny informačný systém). Skenovanie sa preruší, ak v sektore hráčovi neostane žiadna flotila (okrem stíhačov). Tlačítko pre zahájenie skenovania okolia môžes vidieť na prvom obrázku (nižšie). Po ukončení skenovania neznámeho resp. nezobrazeného okolia nebudeš vidieť detaily sektora, ale iba to, že sektor existuje. O vlastnosti Fog of war sa viac dočítaš v časti mapa vesmíru.

Informácie o narušení sektora

Členovia vlád dostávajú prostredníctvom centrálneho informačného systému správy o narušení sektorov občanmi iných štátov podľa nastaveného vzťahu a neobčanmi.

 
detail.txt · Poslední úprava: 2017/09/12 20:00 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki