Drazi Freehold

Popis

Draziovia majú skupinovo orientovanú sociálnu štruktúru, v ktorej je ekonomika a veda poháňaná hlavne súperením medzi týmito skupinami. Postavenie jednotlivca v Drazijskej spoločnosti závisí od toho, ako dobre slúži skupine, do ktorej patrí. Drazijská spoločnosť je patriarchálna, ale aj napriek tomu pre Drazijské ženy neexistujú žiadne veľké obmedzenia. Draziovia sú veľmi rodinne založení a aj keby sa im naskytla nejaká cesta k moci určite by dali prednosť rodine. Drazijskú spoločnosť tvorí hlavne stredná vrstva, do nižšej a vyššej vrstvy patrí len hŕstka Draziov.

Draziovia sú často pokladaní za vojensky založenú rasu, avšak pravda je troška iná. Toto tvrdenie sa objavuje kvôli tomu, že každý muž v Drazijskej spoločnosti musí slúžiť v armáde minimálne tri roky, avšak aj napriek tomu málokedy vstupujú do vojny so svojimi susedmi. Ich armáda je veľmi dobre vybavená ľahkými krížnikmi Sun Hawk, ktoré kombinujú veľmi dobrú rýchlosť a manévrovatelnosť s pomerne veľkou palebnou silou na loď jej veľkosti, okrem týchto lodí používajú Draziovia stíhače triedy Sky Serpent, ktoré sú takmer tak dobre vyzbrojené ako pozemské Starfury.

Aj napriek istým mylným predstavám sú Draziovia veľmi technologicky vyspelí, dokonca v istých oblastiach vyspelejší ako Pozemská Aliancia a Narnský Režim. Draziovia sú schopní vesmírnych letov už takmer štyri storočia a ich zbranové technológie sú na veľmi vysokej úrovni. Draziovia vedia veľmi dobre využívať slnečnú energiu a využívajú ju viac ako jadrovú fúziu. Exemplárnym príkladom je stanica Jakalte, ktorá má niektoré kolektory dlhé až 12 míl na dĺžku.

Vládny systém

Draziovia sa delia na dve strany fialoví a zelení. Národ zastupujú traja občania zvolení v ľudovom hlasovaní.

Politické pravomoci:

Vodca Drazi - má všetky právomoci

Voľby

Štandartná dĺžka volieb je 3 dni. Ak nie je po tomto čase jednoznačný výsledok, voľby sa predlžujú o 1 hodinu, až kým sa nedospeje k jednoznačnému výsledku. Ak vo voľbách kandiduje menej uchádzačov, ako je počet poskytnutých postov, tieto miesta prepadajú a voľby vyhrajú iba zúčastnení kandidáti. Vo voľbách má každý jeden hlas.

Flotila

Sky Serpent

Postavený špeciálne na rozdrvenie Sentri v hrubej palebnej sile a prekonanie ľahkej centaurskej stíhačky v dlhotrvajúcom boji, Sky Serpent dokazuje, že ťažká stíhačka môže v skutočnosti vyvrátiť centaurskú teóriu, že rýchlosť a obratnosť sú kľúč k vesmírnym bitkám stíhačiek.

Hoci trpeli niekoľkými počiatočnými dizajnérskymi chybami (ktoré boli odvtedy odstránené), drazijský koncept sa rýchlo stal medzi ostatnými rasami populárny a Narni i Pozemšťania prevzali svoje podnety od Draziov.

Hoci nie sú Sky Serpenty tak pružné alebo tak ťažko vyzbrojené ako narnský ťažký stíhač Frazi alebo Pozemská Starfury, Sky Serpent je sila, ktorú treba na bojovom poli brať do úvahy a môže ľahko odolať priamemu útoku ostatných ťažko vyzbrojených stíhačiek. Navyše sú Drazi o odolnosti svojich stíhačiek tak presvedčení, že ich Sky Serpent nie je ani vybavený katapultačným systémom - čo znamená, že drazijský pilot bude bojovať až do krutého konca.

Sun Hawk

Drazijský Sun Hawk, tiež prezývaný War Bird, je hlavným bojovým plavidlom Drazijskej armády. Toto plavidlo, rovnako ako ostatné lode Draziov, nemá vlastné skokové schopnosti. Tento nedostatok hyperpriestorovej technológie na palubách drazijských plavidiel nie je dôsledkom nedostatku technologických vedomostí, ale skôr skutočnosťou, že drazijská ekonómia nemôže podporovať hyperpriestorové ozbrojené sily vzhľadom k ich tesnej blízkosti s Centaurskou republikou, ktorá dusila rast Draziov až do ISA/Centaurskej vojny v roku 2262.

Sun Hawk je preslávený svojou univerzálnosťou a jednoduchou údržbou vzhľadom k jeho modulárnemu fúznemu reaktoru a jednoduchým plazmovým motorom. Sun Hawk sa v skutočnosti stal komerčným exportným predmetom Draziov, mnohé rasy ako napríklad Pak'ma'ra' majú jednoznačný záujem v používaní týchto lodí ako hraničné hliadkové lode a transportéry.

Storm Falcon

Najsilnejšia loď Draziov, oproti Sun Hawk-ku disponuje s výraznejšie silnejším pancierom a zbraňami.

 
drazi_freehold.txt · Poslední úprava: 2016/10/04 09:51 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki