Fóra

Výber fóra ako aj ich prehľad a možnosti práce s nimi sa nachádzajú v záložke Komunikácia a pod položkou Výber fóra - viď obrázok:

Na obrázku môžes vidieť zobrazenú položku Výber fóra a príslušnú stránku so zoznamom fór v rôznych skupinách. Žltou farbou sú označené neprečítané fóra.

Druhy a skupiny fór

V hre sú dva druhy fór vo všeobecnosti a to fóra, ktoré je možné vytvoriť hráčom a potom pevne nastavené fóra. Pevne nastavené fóra sú základné fóra.

Skupiny fór:

 1. Základné fóra - sú pevne stanovené (viď nižšie),
 2. Zvýraznené fóra - fóra vytvorené hráčmi alebo TM (adminmi), pričom TM ich zvýraznia. Fórum sa dostane do skupiny zvýraznených fór,
 3. Obľúbené fóra - fóra vytvorené hráčmi, ktoré sú buď osobné alebo off-topic a hráč si ich sám označí ako obľúbené,
 4. Off-topic fóra - fóra vytvorené hráčmi a označené za off-topic (fórum mimo tématiky hry),
 5. Osobné fóra - fóra vytvorené hráčmi, ktoré nie sú označené ako off-topic a nie sú ani zvrýraznené,
 6. Skryté fóra - fóra, ktoré hráč označil ako skryté (viac čítaj nižšie).

Základné fóra:

 • Galaktické fórum (GF) - pre všetkých hráčov.
 • Politické fórum (PF) - vidia všetci hráči, ale právo písať majú len členovia vlády zodpovední za diplomaciu.
 • Kronika veku (KV) - slúži na dotváranie príbehu, právo písať do tohto fóra majú len členovia vlád.
 • Admin oznamy - povinné čítanie pre všetkých hráčov - oznamy určené všetkým hráčom, pridávané výlučne administrátorom hry (administrátor hry = technomág, skrátene “TM”).
 • Výklad pravidiel - fórum určené na vyjadrenie TM k pravidlám na základe žiadosti hráčov.
 • Víťazi v jednotlivých vekoch - zoznam štátov a ich hráčov, ktorí vyhrali jednotlivé veky.
 • Bug fórum - miesto, kde je možné oznámiť chybu v hre.
 • Komunita hráčov - diskusia hráčov ohľadom komunity, hry, pravidlách a podobne.
 • Pre nováčikov - určené na otázky predovšetkým pre nováčikov ale aj pre všetkých ostatných hráčov.
 • Národné fórum - pre všetkých občanov štátu.
 • Kastové/rodové/fórum politickej strany - určené pre občanov podľa ich príslušnosti v štáte. Toto fórum je špecifické pre daný politický systém a preto sa zobrazuje v záložke Politika !!!
 • Vládne fórum - len pre členov vlády daného štátu.

Pridať fórum

Každý hráč má možnosť pridať si vlastné fórum- Osobné fórum. Do tabuľky zadáva Názov fóra a jeho Popis. Hráč môže určiť, či ide o off-topic fórum (mimo tématiky hry), alebo o osobné fórum s tématikou hry.

Po pridaní fóra sa nastavujú ďalšie údaje a to prístupové práva. Je tu možnosť nastaviť prístup pre všetkých hráčov, pre jednotlivých hráčov, pre občanov konkrétneho štátu, alebo pre členov vlády. Zároveň je nutné vybrať typ prístupu a to čítať alebo čítať aj písať. Tlačítkom Nenávratne zmazať fórum a jeho obsah celé fórum zmažeš.

Skryté fóra a obľúbené fóra, grafické znázornenie fóra

Osobné fórum alebo off-topic fórum iného hráča je možné skryť kliknutím na ikonu (viď obrázok):

 • hviezdička - fórum sa označí ako obľúbené a bude medzi obľúbenými fórami,
 • masky - fórum bude skryté.

Na obrázku je vidieť viacero znázornení. Okrem hviezdičky a masky (nie je v rámci základných a zvýraznených fór) je vidno:

 • fórum je v časti fialové a obsahuje len jedno číslo - celkový počet príspevkov,
 • fórum je v časti žlté a obsahuje dve čísla - vyššie je počet neprečítaných a nižšie je celkový počet príspevkov,
 • v pravo označený hráč - vlastník fóra.

Nové fórum je zobrazené s vlajočkou „New“.

Nezabúdaj na pravidlá !!!

Každé fórum, popis fóra, akákoľvek informácia, ktorú vidia alebo môžu vidieť iní, je komunikačným prostriedkom, pre ktorý platia štandardné pravidlá komunikácie viď Pravidlá hry.

 
fora_vyber_fora.txt · Poslední úprava: 2016/10/04 14:17 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki