Fungovanie menu, záložky a kontextové menu

Základná schéma

Menu ⇒ Záložka ⇒ Položka (stránka hry) ⇒ Kontextové menu

Záložky

Menu so záložkami je vidno automaticky po prihlásení do hry a obsahuje 7 záložiek: Komunikácia, Stanica, Flotila, Politika, Mapa, Štatistika a Hlavné menu

Obsah každej záložky sa zobrazí, keď na nej stojíš s kurzorom (nie kliknutím). !!! V prípade, že práve používate dotykový displej, tak si vypnite funkciu „otvoriť predvolenú stránku pri kliknutí na záložku menu“ - Hlavné menu - Moje konto - Upraviť.

Každá záložka obsahuje svoje vlastné položky.

Príklad (viď obrázok):

Záložka Flotila obsahuje položky Výroba, Oprava, Letky, Skupiny, Presun, Moja flotila, Moje útoky a Parametre.

Kontextové menu

Kliknutím na konkrétnu položku sa zobrazí jednak príslušná stránka hry a jednak aj kontextové menu. Kontextové menu otvára funckie stránky, ďalšie stránky hry alebo podstránky a slúži na uľahčenie a lepší prístup.

Kontextové menu môže obsahovať:

 • odkazy na podstránky (nie je možné ich otvoriť priamo cez jednotlivé položky).
 • funkcie danej stránky - napr. zobrazenie skrytých fór (komunikácia), vytvorenie novej skupiny (Flotila) a pod.
 • odkazy na iné stránky hry (nachádzajú sa v jednotlivých položkách), ktoré s danou stránkou súvisia - na uľahčenie prístupu.

Príklad (viď obrázok):

Záložka flotila, ktorú sme si zobrazili v obrázku vyššie (kurzorom), obsahuje napr. položku Skupiny. Kliknutím na Skupiny sa zobrazí stránka hry, kde možno vidieť všetky tvoje bojové skupiny, ich názvy a podobne (Správa bojových skupín). Zároveň sa pod záložkami zobrazí aj kontextové menu, ktoré obsahuje v tomto prípade ikony:

 1. Skupiny- odkazuje na položku Skupiny (uľahčuje prístup),
 2. Presun- odkazuje na položku Presun (uľahčuje prístup),
 3. Nový let- odkazuje na podstránku, na ktorej možno zadať letový plán.

Iný príklad:

Choď kurzorom na záložku Komunikácia. Objavia sa tieto položky:

 • Všetky fóra
 • Galaktické fórum
 • Politické fórum
 • Kronika
 • Pre nováčikov
 • Admin oznamy
 • Anketa
 • Pošta
 • Centrálny IS

Klikni na položku Všetky fóra- otvorí sa ti stránka hry so všetkými fórami a aj osobnými. Zároveň sa pod záložkami zobrazí aj kontextové menu, ktoré obsahuje:

 1. odkaz na podstránku Pridať fórum. Kliknutím sa ti otvorí stránka, na ktorej môžeš založiť nové osobné fórum.
 2. funkciu danej stránky Skryté fóra.
 3. odkazy na iné stránky hry- napr. vyššie spomenuté položky, ďalej Národné fórum, Vládne fórum (ak si člen vlády), Vývojové fórum, suroviny a kredity (napravo) atď.

Ďalšie možnosti na stránke

Ďalšou možnosťou na stránke hry okrem menu a jeho záložiek, položiek a kontextového menu je aj malé okno s informáciami ako je názov veku, od kedy prebieha, prítomní hráči, dátum a čas, príhlásený pod nickom, ikonky novej pošty, novej info z Centrálneho informačného systému (CIS) a prebiehajúceho boja, v ktorom si zúčastnený.

Kliknutím na „Je tu prítomných…“ sa zobrazí stránka so zoznamom online hráčov. Kliknutím na jednu z ikon sa zobrazí príslušná stránka (pošta, CIS, prehľad prebiehajúcich tvojich útokov).

 
funkce_menu.txt · Poslední úprava: 2013/06/30 11:32 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki