Hlasovanie

Hlasovanie je špecifické pre politický systém Kolónie Drakhov.

Návrhy vytvára ktorýkoľvek občan. V hlavičke návrhu je meno autora, čas vytvorenia návrhu, čas zostávajúci do konca hlasovania a samotný text návrhu. Kliknutím na text „Súhlasím“ resp. „Nesúhlasím“ vyjadríš svoj postoj k danému návrhu. V zátvorke je počet hlasov pre každý návrh. Hlasovanie môže byť ukončené dvomi spôsobmi:

  1. Okamžite - získaním počtu hlasov uvedeného v kolonke „Potrebná väčšina“ pre jednu z možností
  2. Vypršaním času na hlasovanie - pokiaľ je v kolonke „Zúčastnená väčšina“ napísané „áno“ a po uplynutí času je viac súhlasných hlasov, návrh bude schválený

 
hlasovanie.txt · Poslední úprava: 2016/10/04 10:25 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki