Kolónia Drakhov

Drakhovia boli spojencami Tieňov a po odchode Tieňov z našej galaxie a zničení Z`Ha`Dumu sa ocitli bez domova. Avšak ešte pre zničením ich domovskej planéty z nej stihli zobrať veľa technológii Tieňov. Za zničenie svojej planéty sa chceli pomstiť Centaurskej republike za to, že zradila Tiene a Pozemskej Aliancii za to, že Sheridan vytvoril a viedol Armádu Svetla. Centaurom sa pomstili obsadením ich sveta pomocou „strážcov“ (inváznych symbiotických zariadení, pomocou ktorých môžu ovládať toho, v ktorom sa strážca nachádza).Pomocou nich donútili Drakhovia Centaurov, aby začali útočiť na iné rasy a tak vyvolali vojnu medzi Centaurami a Medzihviezdnou Alianciou, počas ktorej zahynulo mnoho Centaurov. Pozemšťanom sa pomstili útokom na Zem, ktorý bol síce odrazený, avšak počas tohto útoku bola Zem zamorená Drakhským morom.

Drakhovia majú veľmi silnú kostennú štruktúru. Ich telepatické schopnosti sú na veľmi vysokej úrovni, vďaka nim dokážu bez problémov manipulovať ľudí.

Drakhovia sú veľkou hrozbou pre Medzihviezdnu Alianciu, pretože majú veľmi vyspelú technológiu Tieňov a množstvo zdrojov na stavbu lodí o čom svedčí ich materská loď, ktorá má dĺžku 52 kilometrov.

Vládny systém

Kolónia Drakhov nemá klasickú vládu. Riadenie štátu je založené na diskusii a kolektívnom rozhodovaní všetkých jedincov. Väčšina rozhodnutí je realizovaná celonárodným hlasovaním. Avšak v poslednej dobe, po odchode ich „majstrov“ Tienov, prišla potreba reprezentovať národ ako celok na medzinárodnej scéne. Preto sa rozhodli, že si zpomedzi seba budú voliť dvoch splnomocnencov, ktorí budú mať v danom okamihu najväčšiu podporu medzi občanmi. Splnomocnenci nemajú žiadne výkonné právomoci. Ich úloha je výlučne reprezentovať štát a pôsobiť ako spojovací článok medzi vnútorným rozhodovaním Drakhov a ostatnými štátmi v galaxii.

Politické právomoci:

Splnomocneneci

  • prispievajú do politického fóra a kroniky
  • meniia národnú vývesku
  • vidia informácie o občanoch
  • dostávajú správy o narušení sektorov
  • majú prehľad o polohe a pohybe flotily celého národa

Voľby

Voľba dvoch splnomocnencov prebieha celý vek bez prerušenia. Aktuálnymi splnomocnencami sú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov (pri zhode medzi druhým a tretím, je to ten, ktorý kandidoval skôr). Na zvolenie stačí aj nulový počet hlasov. Čiže prvý kandidát sa automaticky stáva splnomocnencom. V momente kedy dôjde zmene v poradí, sa aktuálny splnomocnenec odvolá a nový sa zvolí.

Flotila

Drakh Raider

Zbrane tejto lode sú extrémne silné, ide totiž o vedľajší produkt technológie zobratej zo Z´Ha´Dumu pred jeho zničením. Zdá sa, že dvaja nájazdníci sú rovnocenným súperom jednej Whitestar, ale nemajú skokové motory, pretože všetku energiu spotrebujú hlavné zbrane.

O Drakhoch vieme veľmi málo, takisto ako o ostatných prisluhovačoch Tieňov, ktorí sú momentálne bez domova. V súčasnosti sa Drakhovia snažia pomstiť Armáde svetla za zničenie Z´Ha´Dumu a odchod Tieňov z našej galaxie.

Drakh Cruiser

Táto obrovská bojová loď je 3316 metrov dlhá a vyzbrojená zbraňami a pancierom, aké môžeme nájsť na minbarijských lodiach. Tento typ lodí zrejme tvorí väčšinu drakhskej vesmírnej flotily, ale hoci majú prístup k technológii a pancieru Tieňov, táto loď sa zdá na svoju veľkosť ľahko pancierovaná.

Drakh Carrier

Drakhský nosič by sme si nemali pliesť s drakhským krížnikom. Hoci sú obe lode podobné v triede, drakhský krížnik je len o niečo dlhší ako tri kilometre, zatiaľ čo obrovský drakhský nosič meria po dĺžke viac ako 14 kilometrov. Zdá sa, že tento typ lode má veľmi ľahký pancier a žiadne rozoznateľné zbrane. Ukázalo sa, že nosičovým hlavným obranným prostriedkom je jeho letka drakhských nájazdníkov, ktoré privezie na bojisko ako bojovú letku.

Mother Ship

Drakhská materská loď je najväčším plavidlom v pozemských záznamoch hneď po planetárnych zabijakoch Vorlonov a Tieňov. Merajúc viac ako 52 kilometrov v dĺžke, táto trieda lodí sa zdá byť nejakým druhom továrne na plavidlá/mobilnou základňou, ktorá nevypúšťa len stíhačky, ale aj tri kilometre dlhé krížniky.

Táto loď je schopná vytvoriť si vlastný skokový bod a jej hyperpriestorové skokové motory majú rýchlejšiu dobu dobíjania než väčšina plavidiel videných v dnešnej dobe. Je to spôsobené tým, že veľkú časť plavidla tvorí masívna elektráreň, ale tiež úlohou lode na bojovom poli.

Úloha tejto lode je nájdi a znič.

 
kolonia_drakhov.txt · Poslední úprava: 2013/10/01 14:48 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki