Letky

Položka letky slúži v hre na organizovanie stíhačov do letiek, ktoré možno následne priraďovať do bojových skupín. Zaraďovanie nie je zložité (viď obrázok). Vyrobené stíhače sa automaticky zaradia do systémom vytvoverenej a nazvanej letky a ty ich môžeš preradiť resp. presunúť tam, kam potrebuješ (do novonazvanej letky a podobne). Zároveň môžeš letkám nastaviť aj stratégiu.

Obmedzenie: V prípade, že sektor, v ktorom je stanica hráča (HW hráča) vlastní iný štát, nie je možné vyslať letky s ťažbou mimo tento sektor. Neplatí to pre neobčanov.

Presun stíhačov medzi letkami mý však tieto pravidlá:

 1. obe letky musia byť v jednom sektore
 2. obe letky musia byť v pokoji (nemôžu byť v presune, hyperpriestore alebo v boji)
 3. nie je možné presúvať stíhače v letkách, ktoré chránia ťažbu
 4. letky musia mať dostatok zásob kyslíka (bez prítomnosti iných bojových lodí s dostatočnou Kapacitou stíhačov alebo bez dostatočného miesta v hangároch vydržia stíhače bez kyslíka len 24 hodín)
 5. stíhače možno presúvať iba medzi letkami s rovnakým modelom stíhačov

Základní velikost letky je 12 stihačů, lze však mít počet naprosto libovolný. K tomu slouží přesuny mezi letkami. Při přesunu stihačů mezi letkami se přepočítává jejich přesnost.

Příklad : Majme 2 letky: A. 10 stíhačov, presnosť 70% B. 5 stíhačov, presnosť 50% Celková presnosť: 10 * 70% + 5 * 50% = 950%

a) z letky A presuniem 1 stíhač do letky B - výsledok:

   v letke A ostane 9 stíhačov s presnosťou 70% -> vysledná je stále 70%
   v letke B je 5 stíhačov s presnosťou 50% a 1 stíhač s presnosťou 70%:
   (5 * 50% + 1 * 70% )/6 = 53.3%
   Celková presnosť: 9 * 70% + 6 * 53,3% = 950%

b) z letky B následne presuniem 1 stíhač späť do letky A - výsledok:

  v letke B ostane 5 stíhačov s presnosťou 53,3%
  v letke A je 9 stíhačov s presnosťou 70% a 1 stíhač s presnosťou 53,3%:
  (9 * 70% + 1 * 53,3%)/10 = 68,3%
  Celková presnosť: 10 * 68,3% + 5 * 53,3% = 950%
 
letky.txt · Poslední úprava: 2019/01/14 05:53 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki