Minbarská Federácia

Popis

Zo všetkých mladších rás nie je žiadna silnejšia ako Minbarská Federácia. V skutočnosti sa už minbarovia ani nerátajú medzi mladšie rasy, sú priraďovaní k skupine nazývanej „stredné deti“, pretože vznikli po prvých a pred mladšími rasami. K „stredným deťom“ patria okrem minbarov aj Lovci duší a Stribeovia. Minbarský domovský svet je siedmou planétou od ich slnka nazývaného Midiri, táto planéta je väčšia a chladnejšia ako Zem. Skoro štvrtina severnej pologule je pokrytá ľadom. Veľká časť povrchu planéty je pokrytá obrovskými minerálnymi zásobami a kryštálmi. Na Minbare je väčšia gravitácia ako na Zemi. Činí 1,2 g. Zatiaľčo je táto planéta krásna, je aj veľmi nehostinná a na jej povrchu neprežije veľa životných foriem.

Vládny systém

Základným kameňom minbarskej spoločnosti sú 3 kasty: kasta bojovníkov, náboženská kasta a kasta robotníkov. Najvyšším správnym orgánom je Šedý koncil. V Šedom koncile sú traja zástupcovia z každej kasty, ktorí sa volia v ľudovom hlasovaní. Po zvolení zástupcov v Šedom koncile, prebieha voľba Prvého. Voľby sa zúčasťňujú iba členovia Koncilu, ktorí volia jedného z ľudu. Prvým sa nemôže stať nikto zo Šedého koncilu. Vo voľbách na Prvého je nutné získať 6 hlasov. Prvý má právo rozpustiť Šedý koncil.

Politické pravomoci:

Prvý - má všetky právomoci (vrátane nastavenia zdieľania vládnych informácií)

zástupcovia kasty bojovníkov - môžu udeľovať pokuty, sledovať detaily jednotlivých občanov, sledovať bojové plavidlá za celý štát, nastavovať zdieľanie vládnych informácií

zástupcovia náboženskej kasty - môžu meniť politické a obchodné vzťahy, meniť vývesku

zástupcovia kasty robotníkov - môžu stavať stanice, nastavovať dane, obchodovať na burze

Voľby

Štandartná dĺžka volieb je 3 dni. Ak nie je po tomto čase jednoznačný výsledok, voľby sa v danej kaste predlžujú o 1 hodinu, až kým sa nedospeje k jednoznačnému výsledku. Ak vo voľbách kandiduje menej uchádzačov, ako je počet poskytnutých postov, tieto miesta prepadajú a voľby vyhrajú iba zúčasťnení kandidáti. Voľba Prvého prebieha, až kým nedostane niekto dostatočný počet hlasov Šedého koncilu. Vo voľbách do Šedého koncilu má každý toľko hlasov, aký má level upgradu výroby. Vo voľbe Prvého má každý člen Koncilu iba jeden hlas.

Flotila

Nial

Napájané sú rovnakou formou fúzno/kvantového reaktorového systému. Zbrane pozostávajú z troch „gravimetrických“ vylepšených neutrónových časticových lúčových kanónov s celkovým výkonom 800 Gigawattov (800,000,000,000 wattov) každý. Tento kombinovaný celkový výkon je oveľa silnejší než pulzné kanóny štandardných SA-23E Starfury. S takou výzbojou majú lode triedy Sharlin s plným kontingentom Veterných hviezd toľko palebnej sily, aby zostrelili ťažký krížnik Hyperion. V kombinácii s niekoľkými ďalšími malými loďami sú veľmi efektívne v ochrane väčšieho krížnika v bitkách proti Tieňom a ostatným nepriateľom. Nie sú síce schopné zničiť Battlecrab Tieňov, ale stíhačka Tieňov či Zved (Scout) sú rovnocenné ciele.

Tinashi

Minbarijská bojová fregata triedy Tinashi je modifikovaná verzia bojových krížnikov triedy Tinash-Haza, ktorá slúžila Minbariom počas poslednej Veľkej vojny s Tieňmi. Väčšina lodí triedy Tinash-Haza použitých vo vojne bola zničená alebo vyradená v dôsledku ich takmer 500 ročnej služby. Lode triedy Tinash-Haza neslúžia už viac než 600-700 rokov.

Avšak dizajn je v jadre stále dobrý, Minbariovia preto rozvinuli túto triedu ako novú bojovú fregatu triedy Tinashi, ktorá im slúži posledných 600 rokov. Používala sa hlavne ako podporné plavidlo, v súčasnosti v službe už veľa lodí tejto triedy niet a tie, ktoré slúžia, boli preradené na diaľkové hliadkovanie a obranu kolónií.

Sharlin

V súčasnosti sa známa výzbroj vojnových krížnikov skladá z širokého súboru zbraní, ktoré zahŕňajú osemnásť gravimetrických neutrónových kanónov (tiež známych ako Rezacie lúče), osemnásť ťažkých fúznych lúčových kanónov, 42 elektropulzných diel a 24 obranných EM neutrónových diel a fúznych lúčových diel, ako aj antihmotový kanón. Štandardné zbrane na krížniku sú navrhnuté tak, aby uvoľnili na cieľ obrovské množstvo ničivej energie. Lúčové zbrane môžu pracovať v prenikavom a vrstvenom móde a výstup / zameriavanie môže byť upravené pre boj so stíhačkami alebo bojovými loďami. Okrem štandardných lúčových zbraní nesie krížnik antihmotový kanón (zbraň navrhnutá špeciálne na útoky na planéty) a 2,000 metrických ton rakiet, ktoré môže odpaľovať zo štyroch odpaľovačov. Projektilové zbrane sú rôzneho druhu, vrátane fúznych a antihmotových rakiet / bômb a predpokladá sa, že Sharlin môže byť vybavený urýchľovačom hmoty na planetárne bombardovanie.

 
minbarska_federacia.txt · Poslední úprava: 2016/12/11 16:24 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki