Moje občianstvo

Podľa typu veku si hráči na začiatku herného veku vyberajú štát, v ktorom chcú hrať a sú od začiatku občanmi tohto štátu. Niekedy sa však hrá taký vek, v ktorom si hráč volí len rasu a štáty ešte neexistujú (zakladajú sa počas veku). V tomto prípade má každý hráč rasovú príslušnosť a je tzv. hráč bez občianstva - neobčan.

Každý hráč, ak je občanom, môže občianstvo stratiť:

  • z vlastnej vôle - tlačítko Vzdať sa občianstva- stane sa z neho neobčan,
  • rozhodnutím vlády.

Hráči bez občianstva majú určité obmedzenia resp. iné možnosti:

  • v politike (napr.: nezobrazujú sa im položky/možnosti ako pre občanov),
  • v technológiách (napr.:nemôžu zaviesť štátne technológie, stratia už zavedené štátne technológie okrem niektorých výnimiek),
  • v útokoch na sektor a na ťažbu (napr.:nefarbia sektory, nemôžu na ne útočiť. Neobčania môžu útočiť na ťažbu bez ohľadu na vlastníka sektora),
  • v ťažbe (napr.: môžu ťažit v sektore bez ohľadu na vlastníka, ak majú v sektore plavidlo),
  • pri výrobe ťažby (napr. majú stanovený pevný limit vyrobených ťažobných plavidiel)
  • atď.

Občianstvo možno aj získať a to na základe Pravidiel súvisiacich s občianstvom a štátmi (čítaj).

V zmysle Pravidiel veku pre hráča, ktorý stratil občianstvo (neobčan), platia určité pravidlá pre zmeny občianstva.

 
moje_obcianstvo.txt · Poslední úprava: 2012/11/12 14:12 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki