Presun

Celý herný vesmír je rozdelený na takzvané sektory. Pohybovať sa dá jednoducho tak, že sa „skáče“ z jedného sektora do druhého cez hyperpriestor. Pokiaľ je loď v hyperpriestore nenachádza sa ani v jednom zo sektorov a nepriateľ na ňu nemôže zaútočiť.

Nový let

Ak chceš presunúť svoje bojové skupiny, postupuj nasledovne:

v záložke Flotila → Presun. Pri kliknutí na presun sa ti objaví možnosť „Nový let“- pozri prvý obrázok, potom vytvoríš letový plán → klikni na sektor, z ktorého chceš letieť → ďalej klikni na susediaci sektor, do ktorého chceš letieť (vo výbere pokračuj, až kým sa nedostaneš do cieľového sektora) → Presun → vybrať letový plán a priradiť k bojovej skupine → odštartovať let.

!!! POZOR. Letový plán môžes nastaviť len do tých sektorov, ktoré sú ti známe, resp. o ktorých informácie máš zdieľané. O mape a sektoroch sa viac dozvieš v časti Mapa vesmíru a o zdieľaní sa viac dozvieš v časti Zdieľanie. V prípade, že máš v sektore plavidlá a susediace sektory nevidíš, musíš najskôr zahajíť skenovanie, ktoré trva 8 hodín - o skenovaní okolia sektora sa viac dozvieš v časti detail sektora - Skenovanie okolia sektora

Obrázok ilustráciu tvorby letového plánu (zadáva sa priamo na mape):

Pohyb v priestore a jeho trvanie

Pohyb v priestore je rozdelený na dve časti:

 • prípravu skoku (do hyperpriestoru), plavidlá sa nachádzajú v normálnom priestore (v sektore na mape)
 • let hyperpriestorom

Presun v hre je založený na skokoch cez hyperpriestor, záleží však aj na tom, či je v danom konkrétnom štartovacom alebo cieľovom sektore postavená skoková brána a či sektor patrí alebo nepatrí tvojmu štátu. Viac čítaj nižšie pri čstri „Trvanie“.

!!! POZOR. Letieť môžeš len do tých sektorov (nastavením letového plánu), ktoré sú ti známe, resp. o ktorých informácie máš zdieľané. V prípade, že máš v sektore plavidlá a susediace sektory nevidíš, musíš najskôr zahajiť skenovanie - o skenovaní okolia sektora sa viac dozvieš v časti detail sektora - Skenovanie okolia sektora. O mape a sektoroch sa viac dozvieš v časti Mapa vesmíru a o zdieľaní informácií sa viac dozvieš v časti Zdieľanie.

Príprava skoku a prechod do hyperpriestoru

V tejto časti sa nabíjajú skokové motory a skupina sa nachádza v normálnom priestore (v sektore). Zadanie a priebeh boja nevyraďuje skupinu z plánovaného presunu = aj skupina „zatiahnutá“ do boja ale pripravená na skok, môže skočiť do hyperpriestoru. !!! Platí avšak, že ak v momente plánovaného skoku je skupina súčasťou boja, ktorý prebieha alebo má začať o menej ako 5 minút, skupina zostane v sektore.

Príklad: ak sa skupina pripravuje na skok a súper na ňu zaútočí s odkladom, skupina odletí, ak príprava skončí 5 a viac minút pred prvým kolom.

Príklad: ak sa skupina pripravuje na skok a je v boji a príprava na skok skončí po boji, skupina skočí a nemusí sa opätovne nastavovať skok (pôvodne sa skoky útokom rušili).

!!! Každé bojové plavidlo okrem stíhačov má skokové motory. Skokové motory majú určitú dobu nabíjania (viď nižšie) a nabíjajú sa hneď ako sa plavidlo postaví alebo dokonči skok (skočí do sektora). Teda ak tvoje bojové plavidlo je v pokoji dlhšiu dobu, tak skokové motory sú nabité, čo umožňuje okamžitý skok do hyperpriestoru, čím sa skracuje dĺžka presunu. (Prejde sa priamo k časti hyperpriestor). Pri stíhačoch to funguje takto:

 • skupiny zložené iba z letiek stíhačov sa nedokážu pripravovať na skok hneď ako sa vyrobia alebo priletia do sektora. Po štarte presunu takejto skupiny začne odpočet plného času prípravy. Nezabudni!!! Samostatné stíhače sa môžu pohybovať len medzi sektormi so skokovou bránou, ktoré sú vo vlastníctve tvojho štátu, spojenca, alebo na základe práva prechodu (PP).
 • ak sú stíhače v skupine s plavidlami, ktoré majú dostatočnú nosnosť pre daný počet stíhačov, príprava skoku sa riadi plavidlami - nosičmi, toto platí ak keď sú stíhače v skupine s plavidlami aj bez dostatočnej nosnosti, ale v oboch sektoroch (z ktorého a do ktorého letíš) sú skokové brány - tiež vo vlastníctve tvojho štátu, spojenca, alebo na základe práva prechodu (PP).
Hyperpriestor

Tu prebieha skutočný pohyb. Pokiaľ je skupina v tejto časti skoku nemôže útočiť avšak nemôže na ňu útočiť ani nepriateľ.

Trvanie

Základný parameter pre výpočet dĺžky sú 2 hodiny. Dĺžky jednotlivých častí skoku v násobkoch základu:

 • príprava skoku 2x
 • príprava skoku v sektore s bránou 1x (ak aktuálny sektor vlastní štát, ktorého si občanom. V prípade, že nabíjaš motory v sektore so skokovkou bránou ale sektor nepatrí tvojmu štátu, aliančnému spojencovi alebo štátu s ktorým máš Právo prechodu- tvoja príprava bude ukončená za čas ako je uvedené v riadku vyššie - 2x základ= 4 hodiny)
 • let hyperpriestorom 4x
 • let hyperpriestorom do sektora s bránou 1x (ak cieľový sektor vlastní štát, ktorého si občanom. V prípade, že je cieľový sektor so skokovkou bránou nepatrí tvojmu štátu, aliančnému spojencovi alebo štátu s ktorým máš Právo prechodu- tvoj let hyperpriestorom bude trvať rovnaký čas ako je uvedené v riadku vyššie - 4x základ= 8 hodín)

Ako vidíš, pri presunoch (výpočet času aj presun stíhačov) je možné využívať iba brány vo vlastnictve štátu alebo spojencov (aliancia, povolenie prechodu).

Príklady

Skok z Janos 7 do Gaim bez skokových brán - dĺžka skoku 12 hodín. Z toho 4 hodiny príprava skoku a ďalších 8 bude loď v hyperpriestore.

Skok z Janos 7 do Gaim pričom v Janos 7 je postavená skoková brána (sektor, kde je skoková brána, patrí tvojmu štátu). V tomto prípade bude skok trvať 10 hodín a to 2 hodiny príprava skoku a 8 hodín bude loď v hyperpriestore.

Skok z Janos 7 do Gaim pričom v Gaim je postavená skoková brána (sektor, kde je skoková brána, patrí tvojmu štátu). Teraz bude skok trvať 6 hodín, príprava skoku bude 4 hodiny a 2 hodiny bude loď v hyperpriestore.

Skok z Janos 7 do Gaim pričom v oboch sektoroch sú postavené skokové brány, ktoré patria tvojmu štátu. Dĺžka skoku bude 4 hodiny a z toho príprava skoku 2 hodiny a 2 hodiny bude loď v hyperpriestore.

Možnosti letu

Po vytvorení letového plánu, tento plán priradíš k bojovej skupine. Potom máš tieto možnosti (viď obrázok nižšie):

 • meniť alebo rušiť príkaz letu,
 • vyradiť bojovú skupinu z letového plánu,
 • odštartovať let,
 • odštartovať let s časovým posunom- využíva sa predovšetkým pri spoločne plánovaných letoch a útokoch viacerých hráčov.

Možnosť odštartovať let ako je už vyššie posmenuté závisí od stavu pripravenosti konkrétnej bojovej skupiny. Ak je skupina pripravená na skok- všetky plavidlá v nej majú nabité skokové motory, štart je možný ihneď. Ak bojová skupina ako celok nie je pripravená na skok, začne sa príprava skoku. Stav prípravy na skok môžeš vidieť v položke Skupiny(2). Prepojenie sa nachádza aj v kontextovom menu.

Po odštartovaní letu, ak nedošlo k skoku do hyperpriestoru ihneď, máš tieto možnosti (viď obrázok nižšie):

 • zmeniť príkaz letu,
 • zastaviť let - príprava skoku sa stopne.

Po skoku do hyperpriestoru sa skok logicky zastaviť už nedá, je však možné meniť príkaz letu, ktorý sa má plniť od momentu skoku do sektora.

 
presun.txt · Poslední úprava: 2017/06/19 11:03 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki