Prevod

Každý hráč môže previesť časť surovín a kreditov inému hráčovi. V hre nie je možné dotovanie hráčov resp. občanov cez národný sklad. Preto je tu možnosť, aby si hráči mohli posielať suroviny medzi sebou a to nie len medzi občanmi jedného štátu ale medzi ktorýmikoľvek hráčmi.

Prevod funguje jednoducho:

  • vyberieš príjemcu, množstvo surovín a kreditov a odošleš (prvý obrázok),
  • vyberieš príjemcu, naprázdno dáš odoslať- zobrazí sa ti limit na 3 dni a zvyšný limit surovín, ktoré môžeš poslať konkrétnemu hráčovi (druhý obrázok).

Pod tabuľkami s možnosťou prevodu je tabuľka prevodov za posledné 3 dni.

Obmedzenia prevodu

Ako vidíš, na obrázkoch hore je tabuľka s údajmi o:

  • tvojich surovinách,
  • celkovom limite surovín, ktoré môžes posať za tri dni,
  • tvojom zvyšnom limite,
  • maximálnom prevodu, ktorý môžes v daný moment urobiť,
  • limite na 3 dni a zostávajúcom limite pre konkrétneho hráča (ak klikneš naprádzno odoslať pre konkrétne vybraného hráča).

Prevod surovín a kreditov má teda svoje obmedzenia. Platí pravidlo, že čím menej je hráč rozvinutý oproti odosielateľovi, tým viac sa mu dá poslať. !!! V prípade, že chce poslať suroviny a kredity menej rozvinutý hráč viacrozvinutému, nebude to možné - hodnoty limitu budú nulové. Naopak, ak chce poslať viacrozvinutý hráč menej rozvinutému, bude to možné. Toto obmedzenie ako aj obmedzenia dané limitom sledujú určitú ochranu hry v tom, aby nebolo možné zneužívať prevody surovín napr. dotovaním len jedného alebo pár hráčov.

Ako vedieť, ktorý hráč je ako rozvinutý? V záložke Štatistika je pod položkou štatistika tabuľka ekonomického a vojenského rozvoja všetkých hráčov. Podľa stupňa ekonomického rozvoja vidíš, či sa hráč nachádza pod tebou a teda mu môžes niešo poslať, alebo nad tebou a hodnoty budú nulové.

 
prevod.txt · Poslední úprava: 2019/01/14 05:49 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki