Skupiny

V správe bojových skupín sa organizujú všetky Bojové plavidlá vrátane letiek stíhačov:

 • vytvárajú sa bojové skupiny,
 • zaraďujú sa plavidlá a letky do bojových skupín,
 • nastavuje sa stratégia pre všetky typy plavidiel v rámci celej bojovej skupiny alebo pre jednotlivé plavidlá a letky v rámci skupiny,
 • ruší sa nastavenie bránenia.

!!! Bez zaradenia bojových plavidiel do skupiny/skupín, nie je možné plavidlami pohybovať - zadávať im príkazy na presun.

Bojová skupina obsahuje (viď prvý obrázok):

 • názov,
 • sektor, v ktorom sa nachádza (prípadne hyperpriestor),
 • stav- v pokoji, v boji, v hyperpriestore, v príprave skoku,v príprave bránenie alebo v bránení,
 • obsah skupiny a počet plavidiel,
 • možnosť zobrazenia plavidiel (viď druhý obrázok- po odkliknutí zobrazenia plavidiel),
 • možnosť nastavenia stratégie pre celú skupinu (zadaná stratégia sa nastaví všetkým plavidlám daného typu v rámci skupiny),
 • možnosť zrušiť bránenie.

Zobrazené plavidlá (viď obrázok nižšie) obsahujú tieto informácie a možnosti:

 • modely plavidiel a ich triedu,
 • počet,
 • názov,
 • HP (hitpoint),
 • príprava skoku- stav pripravenosti na skok,
 • nosnosť stíhačov,
 • presnosť,
 • možnosť nastaviť stratégiu pre jednotlivé plavidlá a letky v rámci danej skupiny,
 • možnosť vyradiť plavidlá zo skupiny.

Kontextové menu pod záložkami ti ponúka možnosť vybrať iné položky:

 • Presun
 • Nový let

Aktuálne je neaktívne: Všetky bojové lode okrem stíhačov strácajú každý deň cez prepočet 2% z HP (z HP, ktoré má plavidlo podľa parametrov) = údržba. Zároveň však platí, že HP v rámci tejto údržby nemôže klesnúť na 0%.

 
skupiny.txt · Poslední úprava: 2019/09/07 19:52 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki