Skupiny

V správe bojových skupín sa organizujú všetky Bojové plavidlá vrátane letiek stíhačov:

 • vytvárajú sa bojové skupiny,
 • zaraďujú sa plavidlá a letky do bojových skupín,
 • nastavuje sa stratégia pre všetky typy plavidiel v rámci jednej bojovej skupiny.

Bojová skupina obsahuje (viď prvý obrázok):

 • názov,
 • sektor, v ktorom sa nachádza (prípadne hyperpriestor),
 • stav- v pokoji, v boji, v hyperpriestore, v príprave skoku,
 • obsah skupiny a počet plavidiel,
 • možnosť zobrazenia plavidiel (viď druhý obrázok- po odkliknutí zobrazenia plavidiel),
 • možnosť nastavenia stratégie.

Zobrazené plavidlá (viď obrázok nižšie) obsahujú tieto informácie:

 • modely plavidiel a ich triedu,
 • počet,
 • názov,
 • HP (hitpoint),
 • príprava skoku- stav pripravenosti na skok,
 • nosnosť stíhačov,
 • presnosť,
 • možnosť vyradiť plavidlá zo skupiny.

Kontextové menu pod záložkami ti ponúka možnosť vybrať iné položky:

 • Presun
 • Nový let
 
skupiny_2.txt · Poslední úprava: 2012/11/12 14:12 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki