Rozvoj hráčov

Štatistika hráčov poskytuje prehľad ekonomického a vojenského rozvoja všetkých hráčov. Poradie hráčov podľa bodov za ekonomický rozvoj je dôležitý aj pre prevody surovín.

Tvoria ju tieto údaje:

  • poradie hráča,
  • meno hráča,
  • body za ekonomiku,
  • body za flotilu,
  • celkové body,
  • percento z maxima.

 
statistika_hraci.txt · Poslední úprava: 2013/06/30 10:44 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki