Ťažba

Správa ťažby nám umožňuje vysielať už postavené ťažobné plavidlá do domovského sektora (HW) a do mimodomovských sektorov. Príkazy pre stratégiu stíhačov, ktoré ťažbu bránia, sa nastavujú v časti Letky.

!!!POZOR: množstvo ťažobných plavidiel, ktoré je možné vyslať ťažiť, závisí na limite každého hráča. Viac sa dočítaš v časti Výroba ťažby

K těžbě využíváme tři typy lodí a speciální těžební plošiny (pro těžbu v mimodomovkém sektoru). Všechny jsou nebojové a mají nulovou obranu. Pokud jsou napadeny, bez doprovodných stíhačů nepřežijí.

Vyslanie a priebeh ťažby

Ťažba samotná prebieha vcelku jednoducho : Vytvoríš ťažobnú skupinu a do nej zaradíš ťažobné plavidlá a skupinu vyšleš do určitého sektora ťažiť. Doba za akú sa ťažobná skupina vráti i s nákladom závisí na typu sektora → domovský/mimodomovský - viď položku „Vzdialenosť - Dĺžka cyklu“ na obrázku nižšie.

Základná dĺžka cyklu ťažby je 12 hodín v domovskom sektore hráča (HW hráča- tam kde má stanicu). Pri ťažbe mimo HW hráča sa k základnej dĺžke pripočítava podľa vzdialenosti od jeho HW za každý sektor 30 minút.

!!! Pri predčasnom stiahnutí ťažby, ktorá trvá aspoň hodinu, dostane hráč zodpovedajúce množstvo surovín znížené o sankciu 20%

Množstvo ťažby v sektoroch

Do sektorov sa vojde len obmedzené množstvo ťažby :

 • sektor so stanicou - domovský sektor štátu (HW štátu) : 200 lodí
 • mimodomovský sektor : množstvo ťažobných plavidiel je obmedzené celkovou kapacitou sektora - viď. detail sektora.

do tohoto množstva se nepočítajú ťažebné plošiny. V sektoroch môže ťažiť neobmedzené množstvo hráčov- pozor však na obmedzenosť ťažby- viď vyššie.

Podmienky pre umiestnenie ťažby mimo HW (hráča)

 • kapacita ťažby - obsadenosť sektora viď Detail sektora
 • sektor musí mať skokovú bránu
 • sektor musí mať farbu štátu v ktorom se nachádzaš - okrem neobčanov. Neobčania môžu ťažiť v sektore ak v ňom majú plavidlo (všetky typy okrem stíhača) bez ohľadu na vlastníka. !!! Výnimka je aj v prípade, že má hráč svoju stanicu v neutrálnom sektore.

Poznámka : V domovskom sektore štátu možno ťažiť vždy (aj bez skokovej brány)

Množstvo surovín a kreditov, ktoré prinesú plavidlá

Množstvo surovín a kreditov, ktoré skupina privezie závisí na:

 • množstve jednotlivých ťažobných plavidiel (to závisí od limitu počtu ťažobných plavidiel),
 • na indexe sektora viď detail sektora,
 • na prípadnej prítomnosti ťažobných a obchodných staníc,
 • na zásobách surovín v sektore viď detail sektora. Ak dôjdu zásoby rudy a kreditov v sektore, logicky ťažobné plavidlá neprinesú žiadne suroviny,
 • v prípade kreditov na efektivite obchodovania,
 • na vlastníctve sektora, v ktorom je ťažba. !!! V prípade ťažby v sektore cudzieho štátu (sektor s ťažbou vlastní iný štát ako tvoj) sa 20% vyťažených surovín/kreditov pripíše do národného skladu vlastníka sektora a 30% sa stratí; bezobčanom sa vyťažené suroviny/kredity nestrácajú (iba sa 20% pripíše vlastníkovi).
 • na vlastníctve sektora, v ktorom je stanica hráča (HW hráča). !!! V prípade, že hráč má svoju stanicu v sektore cudzieho štátu (sektor vlastní iný štát ako tvoj) a má vyslanú ťažbu, 20% vyťažených surovín/kreditov sa pripíše do národného skladu vlastníka sektora a 30% sa stratí; bezobčanom sa vyťažené suroviny/kredity nestrácajú (iba sa 20% pripíše vlastníkovi).

POZOR !!! Zvýšená výnosnosť sektora (index sektora) pri postavených ťažobných alebo obchodných staniciach neovplyvňuje zásoby surovín a kreditov v sektore. PRÍKLAD:

Stanice zvyšujú výnosnosť sektora o 30%, v sektore je postavená ťažobná stanica. Sektor má index 70 a nachádza sa v ňom zásoba 10.000.000 ton rudy q40. Hráč má v sektore 200 tankerov. Tankery vyťažia spolu za jeden cyklus (bez ťažobnej stanice): 500 ton rudy q40(jeden tanker) x 200 = 100.000 ton q40. Zo sektora teda ubudnú zásoby tejto rudy o 100.000. Ťažobná stanica však zvýši hráčovi výnosnosť a teda hráčovi tankery prinesú nie 100.000 ale o 30% viac, teda 130.000 ton rudy. Avšak zo sektora neubudne 130.000 ale iba tých 100.000 pretože stanica zvýšuje výnosnosť ťažby a nie množstvo vyťaženej suroviny.

Výtěžnost při indexu 100

 • rTi = 3'000 tun
 • rQ40 = 500 tun
 • Kredity = 1 milion

Čo je index? NÁZOV SEKTORA [INDEX rTi,INDEX rQ40,INDEX Cr]. Index je výtěžnost té které suroviny v tomto sektoru. Je generovaný náhodne na začiatku veku.

Příklady

sektor Janos 7 [jan] - indexy 33/17/58

Výtěžnost:

 • rTi = 3000 * (33/100) = 990 tun
 • rQ40 = 500 * (17/100) = 85 rQ40
 • Kredity = 1mil * (58/100) = 0,58 mil KR

Vorlon Home World [vor] - indexy 120/70/0 + těžební stanice (zvyšuje výnos o 30%)

Výtěžnost:

 • rTi = 3000 * (120/100) * 1,3 = 4680 tun
 • rQ40 = 500 * (70/100) * 1,3 = 455 rQ40
 • Kredity = 1mil * (0/100) = 0 mil KR

Ochrana ťažby

Každú ťažbu si môžeš chrániť pomocou letiek stíhačov, ktoré sa dajú vytvárať v časti Letky, kde sa nastavuje aj stratégia.

Ťažba neobčanov

Hráči bez občianstva môžu ťažiť v sektore svojho HW a v sektoroch, kde majú svoju loď (aspoň krížnik) bez ohľadu na vlastníka sektora. Podmienkou je skoková brána (okrem rasy, ktorá ju nepotrebuje).

 
tazba.txt · Poslední úprava: 2019/01/15 12:03 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki