Technológie

Druhy technológií (v rámci bojových plavidiel)

V hre sú dva druhy technológií - bojových plavidiel:

  • rasová
  • štátna

Technológie môžu byť viazané na:

  • rasu- každý hráč má počas daného veku príslušnosť k jednej rase (nemôže meniť) a automaticky má možnosť rasových technológií a to až do konca veku (nestratí ich),
  • štát- záleží na type veku. V niektorých vekoch si voľbou štátu vyberáš aj rasu a automaticky máš možnosť nie len rasových ale aj štátnych technológií. V iných typoch veku musí najskôr tvoj štát tieto technológie vyskúmať resp. kúpiť. Napríklad začne vek a ty chceš hrať za Pozemskú alianciu. Tvoja rasa bude logicky ľudia, budeš mať rasové technológie (ľudia) a zároveň možnosť zaviesť štátne technológie Pozemskej aliancie, ktoré kúpi/vyskúma alebo v závislosti na veku máš možnosť ich zaviesť rovnako ako rasové bez kúpy/skúmania štátom,
  • na konkrétneho hráča- ak ich hráč získal za špeciálne úlohy. Patria mu až do konca veku.

V prípade, že stratíš občianstvo zostávajú všetky rasové technológie, ale stratíš možnosť zaviesť štátne technológie (zobrazovali sa ti s možnosťou zavedenia) a zároveň stratíš aj všetky štátne technológie, ktoré si už zaviedol v poslednom predchádzajúcom štáte, ktorého si bol občanom. !!! Už zavedené štátne technológie ti zostanú v dvoch prípadoch:

  1. ak máš zavedenú štátnu technológiu z prechádzajúceho ako posledného štátu,
  2. ak by šlo o technológiu, ktorú tvoj posledný štát získal pri zničení štátu/krádežou technológie/na základe bonusu.

Pri zmenách občianstva ( hráč v jednom štáte stratí a v inom získa- zmení občianstvo) je teda možné, že v jednom štáte bude môcť byť vyrábaných viacero plavidiel rozličných rasových alebo štátnych technológií.

Nezabudni !! Rasové technológie máš počas celého veku, štátne len pokiaľ si občan daného štátu a v prípade 2 výnimiek- viď o kúsok vyššie. Rozdelenie plavidiel podľa technológií je vidieť v tabuľke parametrov (záložka Flotila) v stĺpci pôvod. Podľa toho vidíš, aké plavidlo je akou technológiou.

Zavedenie technológie

Ako je spomenuté vyššie, sú dva druhy technológií- rasové a štátne. Každú technológiu však musíš vždy zaviesť do praxe. Niektoré technológie môžeš zaviesť bez podmienok - automaticky (napr. rasové stíhače a niektoré krížniky - závisí podľa nastavenia vo veku), pri ostatných platí, že zavedenie technológie je podmienené dosiahnutým levelom hráča - pozri časť bojove_body_a_bonus_v_utokoch.

Vzhľadom na to, že lvl hráča sa získava bojmi počas veku, je z pohľadu trvania veku pravdepodobné, že ak hráč začne hrať vek neskôr, nemá prístup k takým technológiám, ako ostatní (je limitovaný „menej vyspelou technológiou). Z tohto dôvodu je v hre tzv. garantovaný level (viď ilustračný obrázok nižšie), ktorý umožňuje prístup k technológiám s nižším levelom ako je medián levelu všetkých hráčov.

Zavedenie do praxe jednak niečo trvá a aj logicky niečo stojí - podľa typu plavidla a podľa toho, či sa jedná o rasová alebo štátnu technológiu (rasová je lacnejšia).

Získanie štátnej technológie útokom na iný štát a zničením štátu

V zmysle Pravidiel veku je možné, aby štát získal štátnu technológiu iného štátu a to úspešným útokom na jeho domovský sektor (HW štátu) alebo zničením štátu po dobytí jeho HW. Po takomto získaní technológie ju budú mocť zaviesť všetci občania útočiaceho štátu.

 
technologie.txt · Poslední úprava: 2017/01/21 17:10 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki