Útoky

V tejto časti nájdeš zoznam útokov, ktoré sa v hre odohrali za zvolené časové obdobie. !!! Platí však, že sa zobrazujú iba útoky, ktoré sa začali pred momentom získania poslednej informácie o danom sektore. O získavaní informácií sa viac dozvieš v časti Mapa vesmíru, o ich zdieľaní v časti Zdieľanie.

V prehľade sa nachádza:

 • možnosť výberu obrancu alebo útočníka,
 • možnosť výberu obdobia,
 • začiatok a koniec útoku,
 • sektor,
 • označenie útočníka a obrancu,
 • typ útoku - na sektor, čistenie alebo na hospodárstvo,
 • výsledok,
 • detail.

Detail útoku (viď obrázok nižšie) ti ponúka:

 • začiatok a koniec útoku,
 • sektor,
 • označenie útočníka a obrancu,
 • typ útoku - na sektor, čistenie alebo na hospodárstvo,
 • výsledok,
 • počet kôl,
 • flotilu útočníka a obrancu s označením hráčov a celkového HP na oboch stranách,
 • straty v kolách,
 • celkové straty,
 • sumár boja.

!!! Viac o útoku nájdeš v časti Útoky a stratégia.

 
utoky.txt · Poslední úprava: 2013/09/11 10:03 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki