Výroba flotily

Každý hráč môže vyrábať niekoľko tried bojových plavidiel (čítaj nižšie). Zavisí to však na jeho rase, štáte, v ktorom je občanom a na technológiách.

Stíhačov, čo sa týka ich celkového počtu, možno vyrobiť len toľko, koľko ti to dovoľuje miesto pre ne a to v hangároch alebo v plavidlách, ktoré ich nesú (pri ich výrobe však môžes zadať výrobu len takému počtu, aké máš miesto v hangároch).

Počet ostatných plavidiel, ktoré vyrobíš, nie je obmedzený.

POZOR !!! Ceny na obrázku sú len pre ilustráciu. V hre je implementovaná „pohyblivá ekonomika“ a ceny sa môžu meniť v prípade, že je aktivovaná. Viac o pohyblivej ekonomike resp. pohyblivých cenách sa dočítaš v časti makroekonomika.

Bojové plavidlá

Každý štát/rasa má svoje konkrétne bojové lode i stíhače.

Stíhače

Stíhače sú najmenšie, najlacnejšie a najslabšie zo všetkých plavidiel. Delia se na letky do ktorých se primárne vyrábajú. Jedna letka obsahuje 12 stihačov. Jedna veľká nevýhoda stíhačov spočíva v tom, že potrebujú raz za 24 hodín doplniť kyslík (aby sa piloti neudusili). Toto doplnenie zabezpečujú hangáre alebo prítomnosť iných bojových lodí s dostatočnou Kapacitou stíhačov. Stíhače, ktorým dôjde kyslík sa zničia. Stíhače ako také nemajú skokové motory, preto je pre ich presun nutná skoková brána. !!!POZOR, stíhače môžes vyrábať len ak máš dostatok priestoru v hangároch.

Bojové lode (krížniky, lode, destroyery)

Bojové lode, narozdiel od stíhačov, nepotrebujú pre pohyb po sektoroch skokové brány, a dokážu prežiť neobmedzene dlho v sektore bez brány. Každá bojová loď má svoju triedu, meno, cenu a dobu výstavby, kapacitu stíhačov a v neposlednej rade aj Útok a HitPointy.

POZOR!!! Všetky bojové lode okrem stíhačov strácajú každý deň cez prepočet 2% z HP (z HP, ktoré má plavidlo podľa parametrov) = údržba. Zároveň však platí, že HP v rámci tejto údržby nemôže klesnúť na 0%.

Stíhače - pre ilustráciu (v hre sa nachádzajú aj ďalšie modely)

Obrázek Příslušnost Trieda Meno
CR Stíhač Rutharian Strike
CR Stíhač Sentri Fighter
DKH Stíhač Drakh Raider
DF Stíhač Sky Serpent
EA, SM Stíhač Starfury
MF Stíhač Nial Fighter
NR Stíhač Frazi

Krížniky - pre ilustráciu (v hre sa nachádzajú aj ďalšie modely)

Obrázek Příslušnost Trieda Meno
ISA Krížnik Bluestar Scout
CR Krížnik Covran Scout
CR Krížnik Vorchan Cruiser
DKH Krížnik Drakh Cruiser
DF Krížnik Sun Hawk
EA, SM Krížnik Hyperion Cruiser
MF Krížnik Tinashi Frigate

Lode - pre ilustráciu (v hre sa nachádzajú aj ďalšie modely)

Obrázek Příslušnost Trieda Meno
ISA Loď Whitestar
CR Loď Covran Gunship
CR Loď Primus Cruiser
DKH Loď Drakh Carrier
DF Loď Storm Falcon
EA, SM Loď Nova Dreadnought
EA, SM Loď Omega Destroyer
MF Loď Sharlin
NR Loď Bin´Tak

Destroyery - pre ilustráciu

Obrázek Příslušnost Trieda Meno
ISA Destroyer Victory Destroyer
DKH Destroyer Mother Ship
 
vyroba.txt · Poslední úprava: 2019/01/20 21:46 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki