Výroba ťažby

Rudy a kredity, ktoré potrebujete k svojmo ekonomickému rozvoju, Vám zabezpečia ťažobné plavidlá. Ich výroba sa nastavuje položke výroba ťazby.

V hre sú tri typy ťažobných plavidiel:

  • Ťažobná loď - ťaží rudu Titánia (rTi); jedna ťažobná loď vyťaži za jeden ťažobný cyklus 3'000 ton rudy,
  • Tanker - ťaží rudu Q40 (rQ40); jeden tanker za jeden ťažobný cyklus prinesie 500 ton rudy,
  • Obchodná loď - uskutočňuje obchody; jedna obchodná loď zarobí za jeden cyklus 1'000'000 kreditov (Cr).

V domovskom sektore možeš tieto plavidlá posielať bez iného príslušesntva, v mimodomovskom sektore však potrebuješ:

  • Ťažobnú plošinu - nezaberá miesto v doku a unesie 50 tažobných plavidiel.

Limity pre počet ťažobných plavidiel

Každý hráč môže postaviť len toľko ťažobných plavidiel koľko mu dovoľuje limit (pozri ilustračný obrázok nižšie), ktorý určujú nasledovné podmienky:

1. Kapacita Hangárov - Každé ťažobné plavidlo (okrem plošiny) potrebuje 1 miesto v hangároch. Jeden hangár má kapacitu 10 miest. Hangáre je možné stavať v stanici. Okrem ťažobných plavidiel zaberajú miesto v hangároch aj stíhače chrániace ťažbu a stíhače, ktoré v sektore tvojej stanice nemajú miesto v lodiach.

2. Štátny limit ťažby - určuje maximálny počet ťažobných plavidiel, ktoré môže jeden občan v štáte vyslať ťažiť. Vypočítava sa na základe počtu sektorov vo vlastníctve štátu a počtu občanov.

Čas prepočítavania limitu a následky prekročenia: Limit sa prepočítava každý deň pri prepočte (20:00) a následne sa vyradia z tažby buď celé tažobné skupiny alebo ich casť, ktorá prekračuje limit.

Spôsob prepočítania limitu: Štátny limit platí logicky pre občanov konkrétneho štátu, nie pre neobčanov. Štátny limit ťažby závisí na počte sektorov, ktoré vlastní štát, na počte pokročilých hráčov = hráčov, ktorí majú postavený vesmírny dok. Ohodnotenie sektora je zároveň čiastočne závislé aj na jeho indexoch.

Pre tých, ktorí majú radi počítanie - vzorec pre výpočet štátneho limitu ťažby:

200 + FLOOR ( Suma cez sektory štátu / počet pokročilých hráčov v štáte )

Suma cez sektory štátu je hodnota za každý sektor vypočítaná nasledovne (!! nepočíta sa HW):

250 + ( 250 * ( najvyšší index v sektore + druhý najvyšší index v sektore / 2 ) / 100 )

POZOR !!! Neobčania majú pevný limit 550 tažobných plavidiel.

3. Limit obchodných lodí - Je určený počtom obchodných centier, ktoré máš postavené na stanici. Viac sa dočítaš v časti Stanica

Ilustračný obrázok - kde vidíš limity, kapacitu, atď.

Viac o ťažbe si môžeš prečítať v časti Ťažba.

POZOR !!! Ceny ťažobných plavidiel na obrázku sú len pre ilustráciu. V hre je implementovaná „pohyblivá ekonomika“ a ceny sa menia (neplatí pre prvých 10 dní od začiatku veku). Viac o pohyblivej ekonomike resp. pohyblivých cenách sa dočítaš v časti makroekonomika.

 
vyroba_tazby.txt · Poslední úprava: 2016/10/04 14:27 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki