Výstavba stanice

Základným prvkom ekonomiky je stanica a výstavba budov, ktoré ju tvoria. Stanicu ako aj jej budovy nemožno zničiť (do budúcna sa uvažuje s inou možnosťou). Stanica každého hráča sa nachádza v jeho domovskom sektore (HW hráča) a možno ju vidieť v náhľade do daného sektora (nevidíš stanice iných hráčov okrem tých hráčov, ktorí majú HW v tom istom sektore ako ty, alebo sú občanmi tvojho alebo aliančného štátu). Stanicu môžes za splnenia podmienok presunúť do iného sektora.

(ilustračný obrázok s cenami pre kreditové rasy)

Budovy

  • Taviaca pec - o přepočtu přetavuje rudu Titánia na Titánium, zabírá 10 místa. Jedna taviaca pec spracuje 1000 ton rudy Titánia.
  • Rafinéria - o přepočtu přetavuje rudu Quantia 40 na Quantium 40, zabírá 60 místa. Jedna rafinéria spracuje 1000 ton rudy q40.
  • Továreň - zrychluje stavbu všech lodí (bojových i nebojových) o jedno 1% z plného času, zabírá 150 místa. Maximální počet je 48.
  • Hangár - zde parkují letky stihačů, přiřazených k těžbě, nezabírá místo.
  • Vesmírný dok - nutný pro stavbu těžebních plošin, křižníků a destroyerů. Vyžaduje min. 5lvl Upgradu doků. Nezabírá místo.

Doba výstavby budov

Každá budova se staví jinou dobu a různé počty se staví různě dlouho, viz tabulka:

6 hodin 8 hodin 12 hodin
Rafinerie 1 - 5 6 - 15 16+
Pece 1 - 50 51 - 150 151+
10 hodin 12 hodin 16 hodin
Továrny 1 - 3 4 - 9 10+
Hangár 9 hodin lze stavět jen jeden naráz
Ves. dok 12 hodin lze mít jen jeden

Suroviny a kredity

Rozlišujeme pět základních surovin:

Surovina Zkratka Popis
ruda Titánia rTi, rT z ní se přetavním v pecích dostává čisté Titánium
ruda Quantia 40 rQ40, rQ z ní se přetavením v rafineriích dostává čisté Quantium 40
Titánium Ti, Tit, titko hlavní stavební prvek, je potřebný naprosto pro všechno
Quantium 40 Q40, qčko ne tak důležité jako Titánium, ale i tak velice potřebné, získává se mnohem hůře
Kredity Cr, Kr vpodstatě peníze, kupujete za ně všechno možné, Kolónia Drakhov Kredity nemá

Zpracovanie rudy v Taviacich peciach a Rafinériách

Zpracování surovin závisí na počtu pecí/rafinerií, na levelu upgradu výroby a velikosti zásob rudy. Každá pec/rafinerie je schopna zpracovat 1000 tun rudy a vynese podle levelu upgradu výroby.

	Př.1 : mám 100 pecí, 200 000 rTi, upgrade lvl 6 upgradu výroby (555tit) => 100pecí * 555 => 55‘500 tun titánia.
	Př.2 : mám 100 pecí, 40 000 rTi, upgrade lvl 6 => 40 pecí (ostatní nemají rudu na přetavení) * 555 = 22‘220 tun Tit
 
vystavba.txt · Poslední úprava: 2012/11/12 14:12 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki