Interstellar Alliance

Popis

Z popola poslednej vojny proti Tieňom sa zrodila Medzihviezdna Aliancia ako ekonomické a technologické spoločenstvo. Územie ovládané Medzihviezdnou Alianciou má veľkosť asi 25,000 svetelných rokov na každú stranu. Medzihviezdna aliancia bola založená minbarskou vodkyňou Delenovou z klanu Mirr a pozemským hrdinom Johnom J. Sheridenom, ktorí viedli mladšie rasy vo vojne proti Tieňom. Vytvorenie tohoto spoločenstva bola prirodzená náhrada za Babylon 5. Medzihviezdna Aliancia (ISA) je prvou známou intergalaktickou vládou, pozostáva zo 150 rás a 300 až 400 slnečných systémov. Medzihviezdna Aliancia bola vytvorená, aby zabezpečovala obchodné cesty, výmenu nápadov, technológií, kultúr, vedy a na zabezpečovanie mieru a harmónie medzi členskými rasami. Hlavným mestom Medzihviezdnej Aliancie sa stalo hlavné mesto Minbarskej Federácie Tuzanor.

Pretože Aliancia nemá žiadnu skutočnú vojenskú silu, hlavnou silou udržiavajúcou mier sú Anla-Shok teda Rangeri. Rangeri hliadkujú na lodiach triedy Whitestar, okrem týchto lodí používajú lode triedy Bluestar a Liandra na špeciálne misie. Ak členská rasa chce ísť do konfliktu s nejakou inou členskou rasou, rangeri upozornia všetky rasy v aliancii o hroziacom nebezpečenstve. Flotila Whitestar lodí nikdy nesmie zaútočiť ako prvá a musí počkať kým nepriateľ začne útočiť. Flotila Whitestar lodí je taktiež prvou líniou obrany Aliancie proti invázii nejakej inej rasy. Flotila Medzihviezdnej Aliancii má asi 5000 plavidiel. Avšak táto situácia sa pomaly začína zlepšovať vďaka debutu torpédoborcom triedy Victory, ktoré boli vyrobené v spolupráci Minbarov a Pozemskej Aliancie.

Voľby

V tomto štáte v hre neprebiehajú štandardné voľby. Prezidentom sa automaticky stáva ambasádor, ktorý je jediným občanom štátu.

Flotila

Bluestar Scout

Ako sa Medzihviezdna aliancia rozširuje a Anla-Shokom pribúdajú povinnosti, narastá potreba väčších zdrojov a širšej rozmanitosti lodí, takisto ako narastá sféra vplyvu aliancie. Množstvo misií, ktoré Anla-Shokovia musia plniť, je samotárskych, a v nich malá skupinka alebo jediný agent musí uskutočniť misiu s dlhým dosahom na vlastnú päsť, bez pomoci a podpory.

Bohužiaľ, tieto misie sa často uskutočňujú na okraji známeho vesmíru a vyžadujú od Medzihviezdnej aliancie podporu našich Rangerov väčšími, skoku schopnými loďami a nútia nás vynakladať vzácne zdroje ako flotilu Whitestar lodí a asi dvoch tuctov členov Anla-Shok na misie, ktoré by oveľa jednoduchšie splnil jediný agent. Stíhačky triedy Nial a prieskumné lode triedy Lintira, hoci rýchle a použiteľné na tento účel, sa ukázali byť nevhodnými na rozširujúcu úlohu a povinnosti Anla-Shokov, ani jedna ani druhá nemajú dosah, zbrane a obratnosť na prežitie nebezpečných misií.

Nastal čas, aby k zdrojom Anla-Shokov pribudla prieskumná loď schopná zložitých operácií, vyzbrojená lepšími zbraňami, pancierom a najvyspelejším senzorovým zariadením aké je v súčasnosti dostupné. Tu je preto návrh, ktorý Robotnícka kasta a vedci Medzihviezdnej aliancie sami vypracovali, a jeho úlohou je stavať na predchádzajúcich prototypoch lodí, a poskytnúť Anla-Shokom prieskumnú loď vyzbrojenú vyspelou vorlonskou technológiou, akú majú lode Whitestar, a schopnú uskutočniť nezávislý skok do hyperpriestoru bez pomoci väčšej lode alebo skokovej brány.

Whitestar

Whitestar je jednou z najnovších tried minbarijských útočných lodí, ktorých povinnosťami a operáciami sú poverení Rangeri a Medzihviezdna aliancia. Toto plavidlo je navrhnuté v spolupráci medzi Vorlonským impériom a Minbarijskou federáciou, obsahujúc to najlepšie z minbarijskej technológie a niečo z vzácnej a silnej technológie Vorlonov.

Navrhnutá k letu vo veľkých skupinách, aby ohromila nepriateľa kombináciou veľkého počtu a vysokej palebnej sily, bola trieda Whitestar hlavnou zbraňou použitou proti Tieňom počas ich vlády teroru medzi rokmi 2259 až 2261. Postavená dosť malá a obratná pre boj so stíhačkami, ale dosť veľká a silná pre boj s bojovými loďami, loď triedy Whitestar sa ukázala byť smrtiacou bojovou loďou.

Whitestar spojuje väčšiu palebnú silu než štandardný pozemský torpédoborec triedy Omega a keďže obsahuje vorlonský pancier a štíty, je takmer nemožné byť lepším v priamom boji jeden na jedného. Whitestar bola najpokročilejšou loďou, ktoré bolo kedy postavené niektorou z mladších rás, pokiaľ nebola predstavená nová trieda torpédoborcov Medzihviezdnej aliancie Victory, ale i tak bude ďalej slúžiť Rangerom a Medzihviezdnej aliancii i do ďalšieho storočia.

Victory Destroyer

Pri dĺžke 2990,31 metrov (1.857 míľ), takmer dvojnásobnej veľkosti ako minbarijský krížnik triedy Sharlin, torpédoborec triedy Victory má podstatne väčšiu palebnú silu a porovnateľnú rýchlosť a manévrovateľnosť ako ostatné lode jeho triedy. Pancier sa skladá z polykryštalickej plastoceli, opäť založenej na minbarijskom pancierovom dizajne, schopného vychýliť/lomiť viac než 80% akejkoľvek energie vyslanej na trup lode. Okrem toho, že má najtvrdší pancier zo všetkých známych vesmírnych lodí, Excalibur je tiež vyzbrojený poslednými novinkami v technológii obrannej mriežky, ktorá zahŕňa nové protiopatrenia, systém, ktorý vypúšťa malé kovové disky, ktoré môžu byť vystrelené z lode. Tieto disky potom rozložia energetické zbrane do rôznych frekvencií. V normálnom priestore môže Excalibur dosiahnuť maximálnu rýchlosť 3,000,000 m/s, ale v hyperpriestore môže dosiahnuť väčšie rýchlosti.

Torpédoborce triedy Victory sú vyzbrojené novými, silnejšími variantmi ťažkých fúznych paprskových kanónov, antineutrónovými časticovými zbraňami, skupinou plazmových obranných veží a antihmotovými pulznými kanónmi, okrem toho známym kvantovým/gravimetrickým výbojovým kanónom používaným aj triedou Whitestar, s najnižším výkonom 2,000 terawattov - 2.0*1015 wattov. Tento paprsok je pravdepodobne silnejší, vzhľadom k tomu, že vyparil drakhského nájazdníka v zlomku sekundy a pokračoval ďalej niekoľko stoviek kilometrov. Keď zahrnieme materiály silnejšie než železo (náš základný materiál pre určenie najnižšieho výkonu) a tiež technológiu a kvalitnejší pancier než minbarijský, výkon tejto zbrane môže byť v určitom meradle až 1.6*1017 wattov. Takisto sme mohli vidieť, že Victory je očividne vyzbrojená ťažkým útočným kanónom, najsilnejšou energetickou paprskovou zbraňou na vesmírnej lodi vytvorenej mladšími rasami.

Verí sa, že hlavné delo lode triedy Victory spotrebuje všetku energiu vyprodukovanú hlavným reaktorom lode, a kombinuje masívny energetický výboj s uvoľnenou čistou antihmotou a ničivou silou paprsku založeného na gravitácii použitého na udržanie antihmotového prúdu rovnako ako len niekoľko na neznámych princípoch fungujúcich vorlonských zbraní. Podľa toho, čo bolo vidieť počas testovania zbrní, hlavný kanón torpédoborcov triedy Victory má odhadovaný najnižší energetický výkon 5 Exawattov - 5.0*1018 wattov.

Vzhľadom k tomu, že táto zbraň vyčerpá plavidlu všetku energiu generovanú jeho reaktormi na 60 sekúnd, môžeme odhadnúť, že maximálny výkon tejto zbrane je medzi 1.06*1021 a 7.07*1021 joulov. Bohužiaľ, z tejto zbrane sa môže vystreliť len raz, pretože energetická spotreba urobí loď bezmocnou na takmer 60 sekúnd, nechajúc tak lodi len jej rezervné fúzne reaktory.

 
interstellar_alliance.txt · Poslední úprava: 2016/10/04 09:56 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki