Makroekonomika

Táto časť v hre sa venuje makroekonomikých pohľadom a je pomôckou pre všetkých hráčov, ktorí sa chcú orientovať v závislostiach medzi surovinami a kreditmi v rámci novej ekonomiky a podobne.

Vo forme prehľadných grafov môžeš vidieť tieto údaje:

 • denná produkcia surovín
 • kurz Titánim/Kredity (Ti/Cr)
 • kurz Quantium 40/Kredity (Q40/Cr)
 • kurz ruda Titánium/Kredity (rTi/Cr)
 • kurz ruda Quantium 40/Kredity (rQ40/Cr)
 • relatívna hodnota surovín

Grafy udávajú vždy hodnotu v danom čase, ktorý je vyjadrený v dňoch prebiehajúceho veku.

Pohyblivá ekonomika a výpočet cien - aktuálne nie je aktivovaná

V hre je implementovaná „pohyblivá ekonomika“. Znamená to, že ak je aktivovaná, VŠETKY ceny v hre nie sú pevne stanovené, ale môžu sa v priebehu dní meniť ( POZOR !! v niektorých vekoch môže byť táto funkcia „vypnutá“ a cenu sú pevné - v takom prípade je to oznámené administrátormi na začiatku veku). Pohyblivá ekonomika neznamená, že ceny sa menia náhodne a bez súvisu s inými častami/funkciami v hre. Naopak, pohyblivá ekonomika resp. pohyblivé ceny reflektujú vývoj makroekonomiky a správanie sa štátov a hráčov.

V rámci pohyblivej ekonomiky platí, že všetky ceny v hre su vnútorne vyjadrené v UU = univerzálna jednotka, pričom každá surovina alebo kredit sú vyjadrené kurzom k tejto univerzálnej jednotke. Podľa toho sa vypočíta konkrétna cena budov, flotily, presunu stanice a pod. (platí pre všetky ceny). Vo výpočte kurzu sa počítajú rôzne vplyvy (presné vzorce sa nezverejňujú), ide napr. o tieto vplyvy:

 • nominálne hodnoty (výrobné ceny),
 • produkcia surovín, jej nárast a pokles,
 • ceny na burze a ich vývoj,
 • vývoj kurzu za predchádzajúce dni,
 • a ďalšie.

!!! V prípade, že je pohyblivá ekonomika aktivovaná, prvých 10 dní veku sa „pohyblivá ekonomika“ neuplatňuje = ceny sú pevne stanovené (kurz sa neprepočítava). Od 10 dňa veku sa všetky ceny v hre menia vždy o polnoci a to globálne.

Viď Ilustračný obrázok - graf dennej produkcie surovín

 
makroekonomika.txt · Poslední úprava: 2019/01/15 12:08 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki