Samospráva Marsu

Popis

Samospráva Marsu vznikla krátko po vzniku Medzihviezdnej Aliancie (Interstellar Alliance). Zásluhou hlavne Johna Sheridana a jeho novej aliancie. Samospráva Marsu vznikla koncom roku 2261. Vojenské sily sú pomerne malé a slabé, avšak využívajú technológiu Pozemskej Aliancie.

Vládny systém

Základom politického systému Samosprávy Marsu sú politické strany (skupina občanov s rovnakými názormi). Každý občan si môže založiť vlastnú stranu. O členstvo v strane je potrebné požiadať predsedu strany, ktorý ho môže schváliť alebo zamietnúť. Zo strany môže občan kedykoľvek vystúpiť. Predseda strany môže predsedníctvo prenechať inému členovi strany. Strana, ktorá má troch alebo viac členov, môže kandidovať v parlamentných voľbách. Kandidatúru potvrdzuje predseda strany. Parlament má 6 poslancov (členov). Troch menuje predseda víťaznej strany vo voľbách z radov členov svojej strany. Predseda druhej strany nemuje dvoch a predsada tretej strany jedného poslanca. Každý troch. Parlament má zákonodarnú moc. Hlavou štátu je prezident. Je volený priamou voľbou. Na prezidenta môže kandidovať každý občan. Prezident na odporúčanie parlamentu menuje vládu (ministra zahraničných vecí, ministra financií, ministra vnútra a ministra výstavby). Pokiaľ poslanci v parlamente získajú 5 hlasov, môžu odvolať prezidenta, čím sa začnú nové prezidentské voľby. Pokiaľ poslanci v parlamente získajú 5 hlasov, môžu odvolať prezidenta, čím sa začnú nové prezidentské voľby. Pokiaľ v štáte nie je prezident (ale je vláda), automaticky sa spustia nové voľby prezidenta (napr. v prípade, že prezident zo štátu odíde a podobne) Poslanci môžu odvolať aj jednotlivých ministrov a následne odporučiť prezidentovi vymenenovať nových. Na odvolanie ministra je potrebné získať 4 hlasy. Parlament môže vyhlásiť predčasné voľby. Potrebuje na to 4 hlasy. Vyhlásením predčasných volieb sa začínajú nové parlamentné voľby. Pred vyhlásením predčasných volieb parlament môže (ale nemusí) odvolať prezidenta a ministrov.

Politické pravomoci:

Prezident - má všetky právomoci

Minister zahraničia - nastavuje politické a obchodné vzťahy

Minister financií - nastavuje dane a udeľuje pokuty

Minister vnútra - kontroluje detaily jednotlivých občanov, nastavuje zdieľanie vládnych informácií

Minister výstavby - zadáva stavby staníc

Voľby

Štandartná dĺžka volieb je 3 dni. Ak nie je po tomto čase jednoznačný výsledok, voľby sa predlžujú o 1 hodinu, až kým sa nedospeje k jednoznačnému výsledku. Ak vo voľbách kandiduje menej uchádzačov, ako je počet poskytnutých postov, tieto miesta prepadajú a voľby vyhrajú iba zúčasťnení kandidáti. Vo voľbách má každý toľko hlasov, aký má level upgradu výroby. To neplatí pri hlasovaní parlamentu. Tam má každý iba jeden hlas.

Flotila

Starfury

Zo všetkých stíhačiek v známom vesmíre je Starfury dominantnou stíhačkou všetkých mladších rás okrem Minbari. Napájaná troma fúznymi batériami, Starfury môže udržať maximálny energetický výkon nie dlhšie než dvadsať minút. Maximálny energetický výkon zahŕňa plnú podporu života, auto-opravu, aktívne všetky zbrane a plný ťah. Pri normálnom energetickom výkone môže Starfury vydržať letieť niekoľko hodín.

Hyperion

Moderné ťažké krížniky Pozemských síl sú mocné bojové lode s dĺžkou 1,025.39 metrov a vyzbrojené niekoľkými veľkými delami a letkou šiestich stíhačiek Starfury. Ťažký krížnik je často prvou loďou posielanou do nebezpečných situácií, keďže má veľkú palebnú silu a je postupom času dokázal svoju obratnosť v boji. V poslednom čase sú krížniky typu Hyperion využívané na ničenie nepriateľských stíhačiek.

Nova Dreadnought

Dreadnought triedy Nova je obrovská bojová loď navrhnutá na dopravenie masívnej palebnej sily do akejkoľvek nepriateľskej situácie. Dreadnoughty triedy Nova sú napájané štyrmi vysoko-energetickými vojenskými fúznymi reaktormi s energetickým výkonom asi 900 Terawattov pri nebojových podmienkach, s celkovým energetickým výkonom 137 miliárd Terajoulov. Sú dostatočne účinné proti stíhačkám aj proti lodiam.

Omega Destroyer

Torpédoborec triedy Omega je kombináciou „dreadnoughta/transportu stíhačiek“, schopný doručiť maximálnu palebnú silu kombinovanú s ohromnou stíhacou podporou a vojakov. Meria 1,7173 metrov na dĺžku a v súčasnosti je jednou z najsilnejších lodí v námorníctve Pozemskej aliancie. Nielenže je jednou z najsilnejších lodí, ale tvorí samotné srdce a chrbticu moderných Pozemských síl.

 
samosprava_marsu.txt · Poslední úprava: 2013/10/20 17:13 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki