Parametre

V položke parametre vidia všeti hráči 4 tabuľky s parametrami všetkých modelov bojových plavidiel. Tabuľky obsahujú tieto parametre:

 • trieda - stíhač, krížnik, loď, destroyer,
 • level potrebný na zavedenie technológie
 • názov modelu,
 • pôvod technológie - rasa alebo štát,
 • cena - Ti, q40, Cr,
 • doba výroby,
 • kapacita stíhačov,
 • HP - hitpoint (výdrž plavidla) - HP sa uvádza v %. Novovyrobené plavidlá (okrem stíhačov) majú vždy 100%. HP sa pri krížnikoch, lodiach a destroyeroch môže znižovať = poškodenie plavidla pri útoku. HP stíhača sa neznižuje, stíhač nemožno poškodiť, ale iba zničiť v danom počte.
 • útok S/L - čiže sila útoku na Stíhače/Lode. Pod loďami sa rozumejú krížniky, lode, destroyery.

POZOR !!! Skutčná sila útoku však závisí od:

 1. presnosti plavidla. Základná presnosť je 50% a zvyšuje sa skúsenosťami z bojov,
 2. HP plavidla (výdrž plavidla) - poškodenie vyjadrené v % znižuje aj ekvivalentnú silu útoku,
 3. existencie obrannej stanice v sektore v prospech vlastníka sektora- viac čitaj v časti Stanice,
 4. levelu hráča - viď bojove_body_a_bonus_v_utokoch

Príklad: Podľa tabuľky parametrov má loď XY v základe (po výrobe) HP 100.000 (100%), silu útoku na lode 50.000 a presnosť 50%. Sila útoku pri presnosti 50% je teda reálne 25.000. Táto loď však môže byť v boji poškodená a jej HP je v danom momente uvádzané na 80%. Sila útoku po tomto poškodení bude teda už len 80% z pôvodnej vypočítanej hodnoty a to je konkrétne 80% z 25.000= 20.000.

Silu útoku teda môžeme vypočítať: (viď parametre z príkladu)

(sila útoku podľa parametrov, ku ktorej pripočítaš %bonus za level hráča - v tomto príklade neuvádzame) x (presnosť uvedenú v %/ 100) x (poškodenie plavidla uvedené v %/ 100) = 50.000 x (50/100) x (80/100)= 20.000.

Nie každý vek musia byť parametre rovnaké a zachované vzhľadom na to, že sa stále dolaďujú resp. menia v dôsledku zmien v hre.

POZOR !!! V hre je implementovaná „pohyblivá ekonomika“ a ceny sa menia (neplatí pre prvých 10 dní od začiatku veku). Viac o pohyblivej ekonomike resp. pohyblivých cenách sa dočítaš v časti makroekonomika.

Tabuľka parametrov - stíhače (len pre ilustráciu)

Tabuľka parametrov - krížniky (len pre ilustráciu)

Tabuľka parametrov - lode (len pre ilustráciu)

Tabuľka parametrov - destroyery (len pre ilustráciu)

 
parametre.txt · Poslední úprava: 2017/01/31 07:29 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki