Menu

Nižšie vidíš základné usporiadanie jednotlivých záložiek menu. Pod obrázkom sú rozpísané všetky záložky so základným opisom každej položky.

Komunikácia

Galaktické fórum

Prejsť na manuál

Fórum ktoré je prístupné všetkým registrovaným hráčom, je verejné, bez obmedzení príslušnosti k rase hráča. Galaktické fórum je otvorené pre každého hráča, stačí jednoducho vložiť príspevok a zapojiť sa do komunikácie s priateľmi. Netreba však zabúdať, že je treba dodržiavať základne pravidlá komunikácie. Je možné využiť niekoľko pomocných fontov písma pre zvýraznenie dôležitého príspevku.

Politické fórum

Prejsť na manuál

Na toto fórum majú pravo prispievať iba reprezentanti daného národa, zvolený vo voľbách. Politické fórum je využívané reprezentantmi národov na prezentovanie dôležitých udalostí, ktoré majú vplyv na dianie celej hry. Vlády tu môžu podávať vyhlásenia a stanoviská, ale aj návrhy a oznámenia. Slúži zároveň ako najvyššia forma komunikácie medzi jednotlivými zúčastnenými vládami.

Kronika

Prejsť na manuál

Príspevky z memoárov, zasluhujúce zvečnenie.

Pre nováčikov

Prejsť na manuál

Fórum venované všetkým otázkam fungovania hry a jej prvkov.

Admin oznamy

Prejsť na manuál

Oznamy určené všetkým hráčom, pridávané výlučne administrátorom hry (TM = technomág).

Výklad pravidiel

Víťazi v jednotlivých vekoch

Prejsť na manuál

Zoznamy štátov a ich hráčov, ktorí vyhrali jednotlivé veky.

Anketa

Prejsť na manuál

Ponuka administrátorských ankiet pre prieskum názorov hráčov.

Pošta

Prejsť na manuál

Súkromná poštová schránka hráča pre osobné a systémové správy. Nová došlá pošta je zobrazená ako malá ikonka poštovej obálky nad hlavným menu prípadne rýchlym menu a pod základnými údajmi o veku, hráčoch a užívateľovi. Pošta slúži primárne ako súkromná komunikácia priamo hráča s iným hráčom. Stačí jednoducho napísať správu a nezabudnúť vybrať správneho príjemcu. Táto komunikácia medzi hráčmi sa automaticky ukladá pod osobné správy. Systémové správy obsahujú správy, ktoré ti zaslal systém hry - napr. správy o burzových obchodoch. Pokiaľ má hráč záujem, môže dôležité správy označiť ako archivačné a po potvrdení kliknutím na vykonať sa tieto správy presunú pod položku archivované správy, kde je možné ich zmazať iba jednotlivým označením správy. Pokiaľ ma hráč už správ priveľa alebo ich jednoducho chce sprehľadniť, môže si správy jednotlivo povyberať a vymazať alebo skrátene môže vymazať všetky/ systémové / odoslané alebo prijaté správy naraz.

Centrálny IS

Prejsť na manuál

Centrálny informačný systém poskytuje informácie z rôznych oblastí. Je tu možnosť nastaviť si kategórie a spôsob zobrazovania a upozorňovania podľa vlastných potrieb.

Všetky fóra

Prejsť na manuál

Zahŕňa zoznam všetkých fór, na ktoré ma hráč prístup s prehľadným systémom zobrazovania nových príspevkov. Tu je možné si rýchlo prehliadnuť fóra ku ktorým má hráč prístup bez ohľadu na ich zaradenia a zároveň monitorovať na ktorých pribudli nové príspevky, ktoré by ho mohli zaujímať. Fóra s doposiaľ neprezretými príspevkami sú zobrazované červeno a počet nových príspevkov je znázornený číslom / počet celkových príspevkov na danom fóre.

Okrem vyššie uvedených fór, zahřňa položka „Všetky fóra“ tieto ďalšie možnosti:

Bug fórum

Na toto fórum majú právo prispievať všetci hráči. Slúži na oznamovanie, identifikáciu bug-ov resp. chýb v hre.

Komunita hráčov

Na toto fórum majú právo prispievať všetci hráči. Slúži na diskusiu hráčov o hre, smerovaní a o komunite.

Národné fórum a ostatné fóra

Fóra, na ktoré môže prispievať len konkrétny okuh hráčov napríklad občania konrétneho štátu, neobčania, členovia vlády a podobne.

Pridať fórum a osobné fóra

Každý hráč si môže založiť svoje vlastné fórum, ktoré sa bude následne zobrazovať na stránke hry v časti osobné fóra len pre ten okruh hráčov, ktorý si sám zadefinuje.

Skryté fóra

Zobrazí skryté fóra.

Stanica

Stanica

Prejsť na manuál

Možnosť rozširovať produkčné kapacity stanice.

Technológie

Prejsť na manuál

Miesto, kde môžeš dostupné vojenské technológie zaviesť do praxe.

Ťažba

Prejsť na manuál

Obsahuje prehľad vyslateľných a operujúcich ťažobných skupín.

Burza

Prejsť na manuál

Ponúka prístup na burzu, či už domácu alebo zahraničnú.

Prevod

Prejsť na manuál

Ponúka možnosť previesť suroviny na iného hráča za splnenia určitých podmienok.

Výroba ťažby

Prejsť na manuál

Ceny a typy postaviteľných plavidiel ekonomického charakteru.

Presun stanice

Prejsť na manuál

Ponúka možnosť presunúť svoju stanicu do iného sektora hernej mapy za splnenia určitých podmienok.

Denník pohybov účtu

Prejsť na manuál

Zobrazuje všetky pohyby surovín a kreditov na hráčskom účte.

Flotila

Výroba

Prejsť na manuál

Poskytuje možnosti výroby plavidiel flotily.

Oprava

Prejsť na manuál

Poskytuje možnosť opravy poškodených plavidiel.

Letky

Prejsť na manuál

Zabezpečuje správu letiek vyrobených stíhačov.

Skupiny

Prejsť na manuál

Sprava bojových skupín od zoznamu vlastnených plavidiel cez prideľovanie do skupín až po nadstavovanie stratégií.

Presun

Prejsť na manuál

Umožňuje presunovanie a navigáciu skupín po galaxii.

Moja flotila

Prejsť na manuál

Prehľad všetkých skupín a letiek.

Moje útoky

Prejsť na manuál

Prehľad útokov v ktorých je hráč v súčasnosti zapojený.

Parametre

Prejsť na manuál

Zoznam s parametrami lodí rás a štátov naprieč galaxiou.

Politika

Občania

Prejsť na manuál

Zoznam všetkých občanov štátu.

Národné fórum a Vládne fórum

Prejsť na manuál

Fórum určené pre občanov štátu a fórum pre členov vlády tohto štátu.

Moje občianstvo

Prejsť na manuál

Možnosť vzdania sa občianstva a aktuálny stav zaradenia hráča.

Rodiny/Strany/Kasty a príslušné fóra

Prejsť na manuál

Možnosť sa zobrazuje hráčom podľa politického systému štátu.

Výveska

Prejsť na manuál

Slúži na dôležité oznamy vlády pre všetkých občanov resp. hráčov za konkrétny štát.

Anketa

Prejsť na manuál

Národna anketa pre všetkých občanov konkrétneho štátu.

Dane, pokuty, stanice a vzťahy

Prejsť na manuál

Možnosti, ktoré majú jednoliví členovia vlády pri správe štátu- môžu nastavovať dane, ukladať pokuty, zadávať stavbu staníc a meniť vzťahy štátu k iným štátom.

Hlasovanie/Voľby

Prejsť na manuál

Možnosť hlasovať o návrhoch a možnosť voliť novú vládu.

Vládna anketa

Prejsť na manuál

Anketa, v ktorej hlasujú len členovia vlády štátu.

Denník účtu

Prejsť na manuál

Denník pohybov na národnom účte.

Mapa

Mapa vesmíru

Prejsť na manuál

Zobrazuje hernú mapu aktuálneho veku.

Detail

Prejsť na manuál

Dáva možnosť výberu konkrétneho sektora.

Prieskum

Prejsť na manuál

Zoznam všetkých lodí v sektoroch štátu a jeho spojencov.

Zdieľanie informácií

Prejsť na manuál

Možnosti zdieľania informácií o sektoroch, ktoré získali/získajú hráči.

Štatistika

Hráči

Prejsť na manuál

Zoznamy hráčov podľa výberu (online hráči a podobne).

Štáty

Prejsť na manuál

Štatistiky štátov (názvy, počty hráčov, vlády).

TM kryštály

Makroekonomika

Ekonomika štátov

Prejsť na manuál

Ekonomické štatistiky všetkých štátov.

Rozvoj hráčov

Prejsť na manuál

Štatistika jednotlivých hráčov.

Bojové body

Prejsť na manuál

Štatistika bojových bodov hráčov aj štátov.

Útoky

Prejsť na manuál

Prehľád všetkých útokov.

Zmeny konta

Prejsť na manuál

Denník zmien na hráčskych kontách.

Hlavné menu

Úvod

Úvodná stránka hry.

Pravidlá

Zobrazí všeobecné ale rozšírené pravidlá.

Manuál

Zobrazí úvod do manuálu a možnosti pomoci v hre vrátane manuálu.

Change Log

Zoznam všetkých vykonaných prác, zmien, opráv a doplnení do hry (po stránke funkčnosti, vzhľadu, pravidiel, bug-ov a podobne).

ToDo List

Zoznam plánovaných prác, zmien a opráv a doplnení do hry.

Moje konto

Možnosť meniť niektoré údaje.

Predregistrácia do veku

Možnosť zvoliť si štát v ďalšom veku.

Odhlásiť

 
menu.txt · Poslední úprava: 2016/10/04 09:33 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki